DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 1 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Soligt med enstaka moln på horisonten. Stiltje under morgonen, svag vind från nordsektorn, ökande  under eftermiddagen till måttlig.

 

Min temp: +14,5°C kl. 04 och max temp: +18,4°C kl. 15.

Ingen nederbörd.

 

02:00: NNO 0,9 m/s, byvind 1,8 m/s, +15,4°C, vattenstånd –15 cm.

08:00: stiltje 0,0 m/s, byvind 1,3 m/s, +15,6°C, vattenstånd –15 cm.

14:00: NV 5,8 m/s, byvind 7,2 m/s, +17,8°C, vattenstånd –14 cm.

20:00: NV 5,8 m/s, byvind 7,6 m/s, +17,5°C, vattenstånd –10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:16 och ner 20:08.

 

PERSONAL

Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv.

 

VERKSAMHET

28 nät 05:00– 12:00 (196 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

NATTSKÄRRA: 1 ex svirrade vid Kruthuset på kvällen.

SANDLÖPARE: En 1K rastade med kärrsnäppor och roskarlar på Playan.

TOPPSKARV: 198 ex räknades in på Klockfotsrevet under kvällen, tillsammans med endast ett tiotal storskarvar.

STENFALK: 1 ex sträckande V.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 individer av 11 arter.

Vattenrall 2, roskarl 1, kärrsnäppa 3, lövsångare 11, grå flugsnappare 1, rödhake 9, rödstjärt 7, gulärla 1, trädpiplärka 1, grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 37 och i år totalt till 6638.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

Vattenrall modell sen 2022. Foto: Lotta Berg.

 

KONTROLLER

Främmande kontroll av en gammal lövsångare med ruggad hand och aktiv ruggning av armen. Första armpennan vad bytt, andra under aktiv ruggning men nästan färdigväxt, så med tanke på att tredje armpennan ännu inte fällts och att flyttningen inletts torde den kompletta ruggningen avbrytas. Korttidskontroller av en ärtsångare, en kungsfågel, två rödhakar, en sädesärla samt tre skärpiplärkor.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Sophantering.

 

ÖVRIGT

Under eftermiddagen kom det in lite nya vadare för rastning, inklusive en sandlöpare. Med det låga vattenståndet är tången torr och ogästvänlig, så Sara och Martin gjorde en rejäl insats med krattning och vattning, vilket resulterade i några vadarmärkningar. Gott om toppskarvar på Klockfotsrevet under kvällen. Fortfarande in i september är åtminstone två av hussvalebona på stationsbyggnaden aktiva.

 

VID DATORN

Martin Stervander

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *