DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 28 AUGUSTI 2022

VÄDER

Mulet och blåsigt med tilltagande nordlig vind. Under eftermiddagen hade ett rejält åskväder parkerat över Läsö, men den friska nordanvinden höll det stången och Nidingen fick bara lite droppar, bortsett från en liten skur vid 15-tiden.

Min temp: +17,5°C kl. 06 och max temp: +21,9°C kl. 13.

Nederbörd: 1,1 mm.

02:00: N 5,4 m/s, byvind 6,7 m/s, +19,9°C, vattenstånd –4 cm.

08:00: N 7,6 m/s, byvind 9,4 m/s, +19,2°C, vattenstånd +1 cm.

14:00: NO 5,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +19,7°C, vattenstånd –1 cm.

20:00: N 8,9 m/s, byvind 12,1 m/s, +20,2°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:07 och ner 20:18.

PERSONAL

Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv.

VERKSAMHET

26 nät 05:00–06:45, 29 nät 06:45–09:00 (111 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan 10:45–midnatt (292 burtimmar).

16 vadarburar på Playan 11:00–midnatt (208 burtimmar).

Totalt 500 burtimmar.

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En adult sträckande S.

SANDLÖPARE: Två individer sträckande V.

LJUNGPIPARE: Två individer sträckande.

LÄRKFALK: En individ sträckande O.

FISKGJUSE: Två individer sträckande O.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA: En individ sträckande V.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

133 individer av 11 arter.

Kärrsnäppa 11, lövsångare 84, trädgårdssångare 2, ärtsångare 4, kungsfågel 1, grå flugsnappare 5, rödhake 3, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 15, sädesärla 1, skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 909 och i år totalt till 6496.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Korttidskontroller av en ung vattenrall, fyra unga skärpiplärkor och en ung trädpiplärka.

En ung vattenrall kontrollerades. Foto: Lotta Berg.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

ÖVRIGT

Anmärkningsvärt hög andel adulta sångare: 20 av 84 lövsångare och 3 av 4 ärtsångare.

VID DATORN

Martin Stervander

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *