DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 8 APRIL 2024

 

VÄDER

Klar sikt och höga moln från gryningen. Resten av dygnet relativt disig. Solen värmde dock gott under stor del av dagen, innan den delvis skymdes av moln framåt skymningen. Mestadels måttlig vind 4-6 m/s från S, men ibland med viss pendling mellan SO och SV.

NEDERBÖRD: Kl. 08; 5,7 mm under det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: 7,2°C kl. 08. MAX TEMP: +8,6°C kl. 13.

02:00: S 8,2 m/s, byvind 10,2 m/s, +7,6°C, vattenstånd +36 cm.

08:00: S 5,9 m/s, byvind 7,8 m/s, 7,2°C, vattenstånd +38 cm.

14:00: S 5,2 m/s, byvind 6,1 m/s, 7,7°C, vattenstånd +27 cm.

20:00: SO 4,7 m/s, byvind 5,3 m/s, 7,8°C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 06:23 och ner 20:06.

PERSONAL

Eva Mattsson, Douglas MacCutcheon, Marianne Ohlander, Ulrika Frick och Uno Unger.

VERKSAMHET

17 nät 05:30-06:15, 20 nät 06:15-09:15 och 24 nät 09:15-15:15 (217 nättimmar).

35 burar i Kausan 12:00-17:30 (192 burtimmar).

Förberedelse inför gräsbränning av den västra halvan av gräsmattan innanför stenmuren N om 1855 års.

OBSERVATIONER

KANADAGÅS: Det gamla paret, där båda är ringmärkta på vänster tars, hade ett bo med 6 ägg i kanten av ett slånbuskage strax SO om Östra rännan. Ytterligare ett par, som håller till längs Nordstranden, har nog inte börjat häcka än.

VITKINDA GÅS: Förutom en SO-sträckande flock på morgonen, sågs större delen av dagen ett stationärt par vid Dammen och SO-udden.

BLÄSAND: Två par rastade.

KRICKA: Tre par rastade vid Nordstranden.

EJDER: En hona, som hade ett bo med 5 ägg långt ut på Västudden, hade den första äggkullen som konstaterats på Nidingen i år.

SJÖORRE: Minst tusen sydsträckande under dagen.

RINGDUVA: En rastande fågel tidigt under morgonen.

MYRSPOV: Två 2K+ rastade en stund på Hamnudden.

SILLGRISSLA: En var i sällskap med morgonpigga tobisgrisslor utanför Västra rännan.

LUNNEFÅGEL: En adult låg idag åter på vattnet ca 100 m N om Östra sjömärket under förmiddagen.

SMÅLOM: Ca 15 sydsträckande under dagen.

STENFALK: En honfärgad rastade en stund på Hamnudden 06:59.

SVART KRÅKA: Två i sällskap flög rakt västerut över fyrområdet 07:56. Laesö nästa efter 42 km?

LÖVSÅNGARE: Årets första nätfångades kl. 08 och ringmärktes. Sedan fågelstationen startade 1980 finns förut bara två tidigare fenologiobservationer, nämligen 1 apr 1981 och 6 april 2019.

TALTRAST: En rastande mitt på dagen.

STEGLITS: Ett ungt par ringmärktes efter fångst i fyrområdet vid 10-tiden.

Hittills har t.o.m. den 8 april registrerats 105 arter på Nidingen, där myrspov, svartkråka och lövsångare var nya årskryss.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

53 fåglar av 9 arter.

Skärsnäppa 7, blåmes 5, talgoxe 1, lövsångare 1, gransångare 12, gärdsmyg 16, rödhake 2, bofink 7 och steglits 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 360 och i år totalt 1222.

 

KONTROLLER

Bara egna kontroller.

Skärsnäppa: Den äldsta var en vårmärkt 2K den 23 apr 2019. Därefter en 3K+ den 28 mars 2022, en 2K märkt den 18 apr 2022, en 1K märkt den 27 okt 2022, en 2K märkt den 14 apr 2023 och två 1K märkta hösten 2023. Vidare sex (två 3K+ och fyra 2K) korttidskontroller hittills i år.

Skärpiplärka: Egna kontroller av fyra 3K+ honor varav tre märkta som årsungar sommaren 2022 och en korttidskontroll märkt 29 mars i år.

Vidare gjordes följande korttidskontroller från årets märkningar av gransångare 2, kungsfågel 1, rödhake 2, järnsparv 3 och domherre 1.

UPPDRAGSARBETE

Lite strandstädning.

ÖVRIGT

Väldigt trevlig vårdag med många intressanta årskryss. Dessutom fick undertecknad ett länge efterlängtat aprilmånadskryss, när han själv upptäckte en adult lunnefågel som låg endast 100 meter utanför Rissastenen, alltså det Östra sjömärket N om fyrområdet.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *