DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 10 OKTOBER 2023

VÄDER:

Stjärnklar natt, svag vind, god sikt. Mer moln från 06:30, nästan helmulet ett tag vid 08-tiden. Under dagen sakta ökande vind från SV. Efter lunch mulnande och frisk, byig vind från SSV samt från klockan 15 kom ett lätt men ihållande regn … och med stigande temperatur. Maxtemp nåddes klockan 23! Oops!

Nederbörden uppmättes till 0 mm klockan 08.

Min temp: +10,7°C kl. 04-05. Max temp: +15,4°C kl. 23.

 

02:00: V 4,1 m/s, byvind 7,2 m/s, +10,8°C, vattenstånd +21 cm.

08:00: V 5,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +11,4°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: SSV 9,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +13,8°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: SSV 10,8 m/s, byvind 15,1 m/s, +14,8 °C, vattenstånd +16 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:36 och ner 18:21.

 

PERSONAL:
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst – 24 nät 06:45-11:45 (120 nättimmar).

Burfångst – 22 vadarburar i Kausan klockan 07:00-14:00 (154 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

KUSTPIPARE: en 1K sträckte söderut klockan 11:20.

KÄRRSNÄPPA: två ex mot söder klockan 09:45.

SMÅLOM: en duo sträckte mot syd strax väster om Nidingen klockan 14:25.

HAVSSULA: ur fältanteckningsboken – 24 adulter (5K+), de flesta sydvart, två 4K mot SV, en 3K och en 2K tillsammans i sydlig riktning.

STENFALK: en hona, troligen yngre, sträckte S klockan 10:35 över Västuddens yttersta del.

PILFINK: två kavata pilfinkar landade nära Köksnätet, såg sig omkring en stund under ljudlig diskussion och tog höjd mot SV vid tiotiden. Osäkert om de sträckte vidare.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

23 individer av 7 arter:

blåmes 8, gransångare 2, kungsfågel 2, gärdsmyg 8, taltrast 1, rödhake 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 285 och i år totalt 7 095.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

Egna korttidskontroller: ängspiplärka 2 och kungsfågel 2.

 

 ÖVRIGT:

* Ringmärkning och kontroller från de senaste dagarna registrerades i Fagel av Margareta och Elizabeth.

* Vadarburarna säkrades under em inför kommande dagars höga vattenstånd och hårda vindar.

* Den slitna flaggan halades och ersattes av en blågul vindstrut, som klarar kuling och stormbyar samt skonar både flaggstång och lina. Den är dock för liten i förhållande till den långa flaggstången, så undertecknad får köpa en ny och ta med ut alt. skicka med ”postbåten”!

 

 DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *