DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 8 OKTOBER 2023

Svartmes (Periparus ater) 8 oktober 2023. Foto: GAN.

 

VÄDER:

Stjärnklar natt, med krispig smak av höst i den måttliga-friska nordanvinden. Lätta moln under f.m. utspridda över den blå himlen. Under e.m. noterades klart väder med lite moln långt i väster. Vinden tenderade att avta och vred till NV. Slutligen blev himlen överskyad och dagen avslutades med en, som det upplevdes subjektivt, nästan vindstilla kväll.

Nederbörden uppmättes till 0 mm klockan 08.

Min temp: +8,1°C kl. 04. Max temp: +11,1°C kl. 00 och +10,9°C kl. 15.

 

02:00: N 8,2 m/s, byvind 10,8 m/s, +9,5°C, vattenstånd +25 cm.

08:00: NNO 6,3 m/s, byvind 9,4 m/s, +8,7°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: NV 6,0 m/s, byvind 7,8 m/s, +10,4°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 3,9 m/s, byvind 6,8 m/s, +9,8 °C, vattenstånd -3 cm

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:32 och ner 18:27.

 

PERSONAL:
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst – 11 nät 06:30-10:00, 19 nät 10:00-12:30 och 22 nät 15:00-17:00 (129 nättimmar).

 

OBSERVATIONER:

SMÅSKRAKE: enstaka förbiflygande.

SILLGRISSLA: några på sträck, en rastande utanför Nordstranden.

TORDMULE: ett tiotal på flyttning och två utanför Strandoxeln.

TOBISGRISSLA: en äldre individ rastade en timme ganska nära Västra rännans ”utlopp”.

HAVSSULA: minst ett dussin 5K+ långsamt mot norr under fiske. Dessutom sågs en 4K och två 2K födosöka norr och öster om Nidingen.

”SKARVPENDELN” – den traditionella morgonrusningen av topp- och storskarvar noterades ovanligt långt ut i väster på flera kilometers håll och dessutom utdraget under lång tid på f.m. Trots det var det många toppskarvar ”som hittade hem” ändå till lunch. Se nedan!

TOPPSKARV: minst 120 ex på Klockfotsrevet vid lunchtid.

KÄRRNÄPPA: en hastade nordost, in mot fastlandet.

TRETÅIG MÅS: två adulter födosökande vid Klockfotsrevet under morgonen.

STÖRRE HACKSPETT: ett ex rastade helt kort i snåret intill nät 5C och 5D.

SVARTMES: vid lunchtid rastade en svartmes som ringmärktes strax.

TRÄDLÄRKA: ett ex gjorde sträckförsök och joddlade sitt smått vemodiga tjivelliloo – tjivelliloo över fyrplatsen 11:25!

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

44 individer av 7 arter:

svartmes 1, blåmes 4, kungsfågel 9, gärdsmyg 25, bofink 2, bergfink 2 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 264 och i år totalt 7 074.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

Egna korttidskontroller: svarthätta 1, kungsfågel 5, gärdsmyg 1 och blåmes 1.

 

 

UPPDRAGSARBETE:

 

ÖVRIGT:

*** BLÅFENAD TONFISK  *** Klockan 07:05, när Annelotta stod mellan stationen och östra fyren och tittade på Havrastenens två vilande sälar, fick hon se en mycket stor fisk göra ett vackert bågsprång över vattenytan! Det följdes strax av tre hopp till, med ungefär fem sekunder emellan, men sen inget mer. Observationen, som bör ha varit minst en blåfenad tonfisk, lämnade helt klart vattenytan och var helt uppe i luften under språnget.

FAGEL: de senaste dagarnas ringmärkning och kontroller lades in på ”Fagel” av Margareta och Elizabeth.

KNUBBSÄL:  två på Havrastenen och två som ville upp på densamma, men valde i stället Ostudden samt fyra knubbisar på Klockfotsrevet vid samma tidpunkt.

DAGENS LÄCKERHET: Linda Niklassons kvarlämnade äpplen, från förra arbetsveckan, kokades av Annelotta till en kompott med kanelsmak.

 

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *