DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 20 SEPTEMBER 2023

VÄDER: En hel del regn sedan igår vid 17-tiden och fram till 07:45 idag gav drygt 11 mm.
Resten av dagen växlande molnighet men ganska mycket solsken ett par timmar mitt på dagen. Senare under eftermiddagen var det mestadels helmulet.
Under det senaste dygnet uppmättes 13,1 mm nederbörd kl. 08.
Min temp: +14,3°C kl. 03. Max temp: +18,5°C kl. 14.
02:00: VSV 8,0 m/s, byvind 15,8 m/s, +14,8°C, vattenstånd +42 cm.
08:00: SV 12,0 m/s, byvind 16,3 m/s, +17,4°C, vattenstånd +42 cm.
14:00: SV 11,4 m/s, byvind 14,0 m/s, +18,5°C, vattenstånd +30 cm.
20:00: S 11,7 m/s, byvind 16,5 m/s, +18,1°C, vattenstånd +38 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:16.

PERSONAL:
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 16 nät 08:30-12:00 (56 nättimmar).
Sporadisk sträckfågelskådning under några timmar fördelade på för- och eftermiddagen.
Inspektion och rengöring av burar efter nattens extrema högvatten. Inventering och planerad lagning av de 37 burar som totalt finns på ön.

OBSERVATIONER:
BLÄSAND: 38 fördelade på några flockar sträckte söderut under förmiddagen.
SVÄRTA: Tre sträckte söderut under förmiddagen.
SJÖORRE: Endast två förbisträckande honor registrerades idag.
LJUNGPIPARE: Två årsungar höll fortfarande till på ön under dagen.
STÖRRE STRANDPIPARE: En förbisträckande över Kausan.
ROSKARL: En höll till på Ostudden.
KUSTSNÄPPA: En årsunge höll till på Ostudden.
KÄRRSNÄPPA: Totalt 11 årsungar sågs varav de flesta på Ostudden.
SKÄRSNÄPPA: En 2K+ höll till på Ostudden även idag.
ENKELBECKASIN: Två stöttes på Svacken mitt på dagen.
TRETÅIG MÅS: Två adulta sträckte mot S öster om ön 14:20.
DVÄRGMÅS: Två adulta sträckte mot S väster om ön 15:50.
FISKTÄRNA: Två årsungar sträckte mot SV söder om ön 12:30.
KUSTLABB (ljus morf): En adult sträckte mot S väster om ön 15:15.
HAVSSULA: Ca 30 sträckte huvudsakligen mot S på båda sidorna av ön fördelade på alla åldrar, dock inga årsungar.
STENFALK: En honfärgad sträckte mot S över östra delen av ön.
LADUSVALA: En sträckte mot S rätt över fyrområdet 16:50.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
16 individer av 5 art.
Svarthätta 3, Trädgårdssångare 2, rödhake 7, rödstjärt 2 och ängspiplärka 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 535 och i år totalt 6 526.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Inga kontroller idag.

UPPDRAGSARBETE:
Rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare.

ÖVRIGT
Ett plötsligt extra högt vattenstånd på som mest 91 cm över medelvattenståndet vid 21-tiden igår kväll överraskade oss så att alla väl upptagna burar sedan i somras ändå blev översköljda med tång och sten både i Kausan och på Playan. Tyvärr blev fyra av de totalt 37 burarna på ön delvis skadade och behöver lagas. En stor del av dagen fick således ägnas åt rengöring av burar. För tillfället finns 12 fungerande burar på Playan och 21 (9 + 12) intakta burar i Kausan. Mängder av nya tångvallar har nu spolats upp i Kausan och på östra delen av Playan samt på Sydostudden. Mellan Lilla bryggan och Playastenen rullade det upp mängder av sten men nästan ingen tång.

Vid 19-tiden inspekterade vi ålbrunnen och kunde konstatera att åtminstone två ålar fortlever.

SAMMANSTÄLLD AV
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *