DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 14 OKTOBER 2023

VÄDER:

Halvklar natt då vinden tog en andhämtningspaus … kl 23 i går kväll var det ”bara” SV 6-10 m/s … därefter sakta ökande till en riktigt stormig dag!

Vattenståndet var som högst klockan 16-18 med +87-88 cm. En kort regnskur på e.m. gav knappt någon mätbar nederbörd.

Enligt Stefans väderstation härute, kulminerade vindarna (medelvind – byvindar) från lunchtid och tre timmar framåt under eftermiddagen:

kl 12 noterades 21,0 – 25,5 m/s,

kl 13 noterades 20,6 – 26,4 m/s,

kl 14 noterades 21,5 – 28,2 m/s

kl 19 noterades 19,7 – 25,5 m/s

 

Nederbörden det senaste dygnet (kl 08-08) uppmättes till 4,3 mm klockan 08.

Min temp: +10,3°C kl. 23. Max temp: +13,0°C kl. 00.

 

02:00: VSV 8,3 m/s, byvind 12,1 m/s, +12,6°C, vattenstånd +45 cm.

08:00: VSV 13,6 m/s, byvind 19,9 m/s, +11,4°C, vattenstånd +59 cm.

14:00: VSV 17,3 m/s, byvind 26,4 m/s, +12,1°C, vattenstånd +78 cm.

20:00: VSV 15,6 m/s, byvind 22,4 m/s, +10,8 °C, vattenstånd +83 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:45 och ner 18:12.

 

PERSONAL:
Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET:

Nät- och burfångst inställt i dag p.g.a. storm.

Sträckobservationer 07:30-13:00. Därefter var sikten kraftigt nedsatt ett par timmar p.g.a. ”yrande vatten” men återupptogs 14:45-16:45. Då hade redan trötta ögon blivit allt grusigare och en god middag väntade … 😊

OBSERVATIONER:

Sädgås: en kvintett trotsade kulingvinden och borrade sig mot SV klockan 07:42.

Tretåig mås: ca 250 sträckande, majoriteten mot söder.

STORLABB: två yngre individer västerut längs Nordstranden kl. 15:35 och 15:53 och rundade Västudden mot söder.

BREDSTJÄRTAD LABB: en 1K födosökande (mobbade gråtrut och tretåmås kl 10:09-10:11) norr om Nordstranden innan den tvärade över ön mot söder, strax öster om fyrbyn.

ALKEKUNG: klockan 09:43 en insträckande från norr, fällde utanför Nordstranden. Sydsträckande alkekungar: 12:29 och 12:47.

STORMFÅGEL: sydsträckande klockan 07:40 (1), 08:35 (1), 09:28 (3), 16:24-16:26 (2), 16:35 (4) och en mot norr kl 16:28. Summa: elva mot söder och en norrut.

GRÅLIRA: tre sydsträckande väster om Nidingen: klockan 15:48, 16:04 och 16:15.

Ob. lira: klockan 16:12 sågs två ”lirbågar” i väster varpå liran stannade upp, vände i luften och sänkte sig ner mellan vågbergen. Helt snabbt noterades vitaktig undersida. Förmodligen fortsatte liran söderut, men den avfärden doldes säkert av de höga vågorna.

Havssula: 110 4-5K+, 14 ex i ålder 4K och elva 3K.

Ob. uggla: en långvingad och ljus uggla, troligen en jord-/hornuggla, flög lågt omkring över ängsgräset nära västra dubbelfyren en kort stund kl 04:05 Göran hade ingen strålkastare till hands utan skymtade ugglan bara två gånger som hastigast i gårdslyktans sken över gräsytorna.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 320 och i år totalt 7 130.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

 

 

ÖVRIGT:

* Städning av stationen och inläggning av ringmärkningar samt kontroller på Fagel.

* Tillsyn och utökad säkring av de uppdragna vadarfällorna i Kausan och ovanför Playan.

* Redan innan lunch hade vinden börjat borsta av vågtopparna och piskat lufthavet fullt med vattendroppar. Sikten medgav till slut bara att artbestämma fåglar inom ett par kilometer – undantag solbelysta havssulor.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Göran Andersson

Ostudden 14.10 2023 (Foto: Göran A)

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *