DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 7 JULI 2022

VÄDER
Regn under morgonen som under förmiddagen övergick till klart till halvklart.

Min temp: +15,6°C kl. 05. Max temp: +19,2°C kl. 15.
Nederbörd: regn

02:00: SV 8,1 m/s, byvind 11,9 m/s, +15,9°C, vattenstånd +14 cm.
08:00: V 8,1 m/s, byvind 10,4 m/s, +16,4°C, vattenstånd -4 cm.
14:00: N 6,9 m/s, byvind 10,4 m/s, +18,6°C, vattenstånd +4 cm.
20:00: SV 9,4 m/s, byvind 11,9 m/s, +18,8°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:30 och ner 22:04.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan 06.45-13.15, 16 burar på Playan kl. 06.45-19.15 (343 burtimmar).
13 nät, kl. 07.00-13.00 (78 nättimmar).

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Toppskarv 5 individer på Klockfotsrevet.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
49 individer av 9 arter.
Vattenrall 2, havstrut 1, gråtrut 4, silltrut 30, hussvala 4, stare 4, koltrast 1, sädesärla 2, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 312 och i år totalt till 5312.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Bara egna kontroller. Koltrast 1, skärpiplärka 3, tobisgrissla 2, en född 2017 (5 år) och en individ ringmärkt 2009 (13 år). Ett gäng silltrutar och tretåiga måsar.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Dagen började med regn så näten kom upp lite senare än vanligt. Två unga vattenrallar fångades under morgonen i en vadarbur i Kausan. En tur för ringmärkning av trutar genomfördes till östra udden under dagen, där försågs 1 havstrut med ring, vilket var en ny art för året i ringmärkningen. I övrigt ringmärktes 30 silltrutar och 4 gråtrutar under turen. Tyvärr har gråtrutarna i Kausan återigen börjat visa intresse för fåglar i vadarburarna, så burarna kan för tillfället inte lämnas obevakade när de används.

VID DATORN
Andreas Eriksson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.