DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 15 MAJ 2021

VÄDER

Lätt eller måttlig nederbörd mellan 04:00 och 16:00. Därefter uppehåll men helmulet resten av dygnet.
Min temp: +9,3°C kl.14-15. Max temp: +11,4 °C kl. 00-01. Nederbörd: 3,3 mm enligt Stefans väderstation.

02:00: SO 6,1 m/s, byvind 7,7 m/s, +11,3°C, vattenståndet+7 cm.
08:00: SV 4,8 m/s, byvind 6,9 m/s, +9,8°C, vattenstånd +14 cm.
14:00: SV 7,6 m/s, byvind 9,3 m/s, +9,3 °C, vattenstånd +13 cm.
20:00: S 7,6 m/s, byvind 8,5 m/s, +10.3°C, vattenstånd +7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:55 och ner 21:24.

PERSONAL

Mikael Käll, Olle Hydén, Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Kirsten Dyhm, Pelle Magnusson, Magdalena Eriksson och Emile Eriksson byttes vid 12-tiden till den nya personalen som bestod av Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger. Lars Hellberg stod för personalbytet med hjälp av fågelstationen båt. Dessutom åkte hälften av den avgående personalen mot land i Anders båt.

VERKSAMHET

12 nät 08:30-11:00, 14 nät 16:00-17:00 och 15 nät 17:00-18:00 (59 nättimmar).

Nattskärra Foto: Uno Unger

OBSERVATIONER

NATTSKÄRRA – När den avgående personalen lämnade ön 12:30 kom ett ex flygande förbi Anders båt vid Jeppestenen i riktning mot Klockfotsrevet.VITKINDAD GÅS – En flock på minst 150 ex passerade över ön mot SO 11:54. Vidare passerade ytterligare två flockar (25 + ca 100) i samma riktning under eftermiddagen. Totalt alltså ca 275 ex.
TÖRNSKATA – En hane rastande.
BLÅHAKE – Ett ej könsbestämt ex stöttes under eftermiddagen vid Kruthuset.
MINDRE FLUGSNAPPARE – En adult hane fångades i ett av näten vid Grindoxeln och släpptes vid 11-tiden efter ringmärkning.

mindre flugsnappare

RINGMÄRKNING

85 individer av 17 arter: Lövsångare 18, gransångare 6, rörsångare 4, härmsångare 2, svarthätta 21, trädgårdssångare 7, ärtsångare 11, törnsångare 1, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, rödhake 1, mindre flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 6, sädesärla 1, gråsiska 1, och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 992 och i år totalt till 2893.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

En korttidskontroll av en gärdsmyg från igår.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Ibland skall man ha tur. Årets första fångst av mindre flugsnappare gjordes i samband med personalbytet. Således fick även den nya personalen tillfälle att njuta av en hane av denna vackra fågel. Det var synd att det myckna regnandet hindrade effektiv ringmärkning under förmiddagen eftersom det var gott om rastande sångare på ön. Vi kunde dock ta igen lite när regnet upphörde under sena eftermiddagen. På två timmar ökade vi märkvolymen med 35 exemplar.

VID DATORN

Anders Magnusson, Mikael Käll och Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.