DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 APRIL 2020

VÄDER
Efternatten och morgonen i huvudsak molnfri, dock med en del dis och tunna molnslöjor. Successivt mulnande från 09-tiden och resten av dagen med i huvudsak heltäckande molnighet. Vid middagstid och på eftermiddagen några lätta regnskurar.

Min temp: +4,1°C kl. kl. 17. Max temp: +7,5°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen mätbar.

02:00: V 10,9 m/s, byvind 14,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd +30, lufttryck 1 002,3 hPa.
08:00: VSV 9,7 m/s, byvind 13,2 m/s, +5,5°C, vattenstånd +22, lufttryck 1 000,2 hPa.
14:00: SV 11,6 m/s, byvind 17,2 m/s, +7,8°C, vattenstånd +61, lufttryck 993,4 hPa.
20:00: V 15,1 m/s, byvind 25,8 m/s, +5,1°C, vattenstånd +70, lufttryck 998,7 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Ringhals. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:40 och ner 19:53.

PERSONAL
Josefina Pehrson, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus och Uno Unger.

VERKSAMHET
Begränsad nät- och buruppsättning på grund av hård västlig vind.
1 nät 07:15-08:45 och 2 nät 08:45-10:30 (5 nättimmar).
10 burar i Kausan 09:30-11:30 (20 burtimmar).
Nattfångst av skärsnäppor med lampa och håv.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – 2 ex sträckte söderut 07:33 och senare en flock på 6 ex också sträckande söderut.
KRICKA – 2 par rastade vid Lilla bryggan 12:30. Dessutom en flock på 10 ex sträckande mot S.
SJÖORRE – Ca 1100 ex sydsträckande.
SVÄRTA – Ett ex mot S.
SMÅLOM – Ca 100 ex, bl.a. flockar på 16 resp. 7 ex.
STORMFÅGEL – 29 ex mot N och 6 ex mot S.
HAVSSULA – Ca 250 ex, nästan enbart helt adulta.
KUSTLABB – En ad i mörk morf passerade söderut utanför Västudden 17:45.
STORLABB – 2 ex passerade utanför Västudden, den ena 16:32 och den andra 16:37.
FORSÄRLA – 2 ex rastade kort innan de sträckte österut 09:45.
RÖDVINGETRAST – Ett ex kom flygande och landade i Grindoxeln 07:43, sågs även senare vid Strandoxeln.
SNÖSPARV – Ett ex kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 1 art.
Skärsnäppa 10.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 13 och i år totalt till 183.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Inget intressant i kontrollväg idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Med obetydliga försök till bur- och nätfångst ägnade vi oss mest åt havsfågelspaning, som artmässigt dock gav ett ganska måttligt resultat. Visserligen hyfsat med havssulor, stormfåglar och sjöorrar, men i övrigt mager artutdelning om man bortser från den kustlabb och två storlabbar som passerade under sena eftermiddagen.

*Förutom en burfångad omärkt skärsnäppa (2K) under dagen lyckades vi fånga ytterligare 9 omärkta snäppor under nattfångst med lampa och håv. Av nattens snäppor var endast en äldre (3K+) medan resten var fjolåringar (2K).

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *