DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 7 JULI 2020

VÄDER
Från gryningen och framåt till större delen molnfritt men fortsatt blåsigt, dock hade vinden vridit till VNV 15 m/s i medelvind och 19 m/s i byarna. Från kl. 09 vred vinden till V och lättade successivt till 12-08 m/s under eftermiddagen, dock åter ökande till 10-12 under kvällen. Under eftermiddagen mera moln och tidvis lite regnstänk, som dock inte gav någon mätbar mängd.

Min temp: +12,4 °C kl. 24. Max temp: +15,6 °C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: VNV 15,2 m/s, byvind 18,8 m/s, +14,5 °C, vattenstånd +45 cm, lufttryck 1 004,8 hPa.
08:00: V 15,5 m/s, byvind 18,8 m/s, +14,0 °C, vattenstånd +57 cm, lufttryck 1 008,0 hPa.
14:00: VSV 8,4 m/s, byvind 12,3 m/s, +14,8 °C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 008,5 hPa.
20:00: V 12,2 m/s, byvind 16,3 m/s, +13,9 °C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 007,2 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:30 och ner 22:04.

PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (16 år), Josefin (14 år) och Elias (7 år) samt Anette och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst eller burfångst pga den hårda vinden.
Viss havsfågelspaning tidigt under morgonen gav inte mycket. Se observationer.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 20 ex höll till S om ön under morgonen.
KNIPA – 4 honfärgade sträckte mot SV 05:22.
STORMFÅGEL – Endast ett nordsträckande ex V om ön 07:10.
HAVSSULA – Ca 10 ex, mer eller mindre stationära, födosökte V om ön tidigt under morgonen.
TOFSVIPA – Ett ex rastade på ön under dagen.
SILLGRISSLA – 4 förbiflygande ex V om ön under morgonen.
TORNFALK – En årsunge var kvar i fyrområdet för tredje dagen i rad.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning idag.
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 164 och i år totalt till 4 701.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
Två adulta havstrutar på Västudden hade var sin svart färgring med vita alfanumeriska tecken (JWU13 och JZ100). Båda ringmärkta som pulli i Danmark, den förstnämnda på Hirsholmarna vid Frederikshavn 26 juni 2016 och den senare på Nordre Rönner vid Laesö 1 juli 2014. Båda har under sin ungdomstid kontrollerats flera gånger i Holland.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
På Hamnudden SO om Vinschskjulet låg en liten årsunge av knubbsäl på stranden. Troligen rörde det sig om samma unge som vi såg vid Lilla bryggan i mitten av juni. Den hade nu fläckvis börjat fälla kutpälsen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *