DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 20 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Från gryningen helmulet och något disigt, men ändå sikt till fastlandet. I princip samma väder hela dagen.

Min temp: +13,3°C kl. 19. Max temp: +15,3°C kl. 14.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SSO 3,1 m/s, byvind 3,9 m/s, +14,2°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 023,0 hPa.
08:00: SV 2,1 m/s, byvind 3,2 m/s, +13,5°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1 022,5 hPa.
14:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,0 m/s, +15,3C, vattenstånd -8 cm, lufttryck 1 024,7 hPa.
20:00: SV 2,0m/s, byvind 4,1 m/s, +13,8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 021,1 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:56 och ner 19:14.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Eva Åkesson, Git Malcolm, Karin Enemar, Sara Elg samt undertecknad. Fredrik Klingberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-10:00 och 27 nät 12:00-15:30 22 nät 15:30-16:00 (173 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

OBSERVATIONER
Bläsand: Ett ex tillsammans med 17 krickor på sydsidan av Svacken under morgonen.
Kustpipare: Två årsungar var kvar på Playan sedan igår.
Myrspov: Två årsungar höll till på Playan under dagen.
Roskarl: En årsunge (1K) var kvar även idag och födosökte på Playan.
Kustsnäppa: En årsunge i sällskap med ca 40 kärrsnäppor på Playan under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
238 exemplar av 17 arter:
Kärrsnäppa 2, lövsångare 1, gransångare 13, rörsångare 1, kungsfågel 25, gärdsmyg 20, taltrast 3, grå flugsnappare 1, rödhake 35, rödstjärt 1, järnsparv 105, ängspiplärka 9, skärpiplärka 8, bofink 4, gråsiska 4, grönsiska 2 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 778 och i år till 6 541.

KONTROLLER
En norskmärkt bofinkhane kontrollerades.
Korttidskontroller:
Rödhake och järnsparv.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) och guidning (1,5 tim).

ÖVRIGT
*Två hummerfiskare har installerat sig i Nidingens Vänners rum för de kommande dagarna. De har lovat oss krabbor om några dagar.
*Två av de nya i personalen, Karin och Git, gjorde ett bejublat framträdande i ”Landet Runt” på TV i kväll. De gjorde en coronadans på torget i Halmstad.

  • Då näten var nertagna vid personalbytet så sattes de upp igen efter den obligatoriska gemensamma fikan. Mellan 12 och ca 15 så fångades sedan bl.a.100 järnsparvar. En stor andel, 27 %, av dessa var adulta individer.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *