DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2020

VÄDER
I gryningen var det klart över havet men en dimbank låg över kusten. Redan vid 07-tiden vällde dimmoln ut från kusten till i höjd med Nidingen och under tiden 08-10 låg dimman tät runt Nidingen. Tidvis såg man knappt Ostudden. Vid middagstid lättade dimman så man åter kunde se fastlandet. Under eftermiddagen huvudsakligen mulet med endast mindre luckor i molntäcket. Svaga vindar hela dagen.

Min temp: +13,6°C kl. 23. Max temp: +15,6°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 4,4 m/s, byvind 5,6 m/s, +14,1°C, vattenstånd -15 cm, lufttryck 1 024,8 hPa.
08:00: SV 2,1 m/s, byvind 2,6 m/s, +14,5°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1 024,4 hPa.
14:00: S 2,5 m/s, byvind 4,5 m/s, +14,8°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 024,7 hPa.
20:00: V 1,5 m/s, byvind 3,4 m/s, +13,8°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 023,5 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:17.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:45 och 21 nät 07:45-12:00 (119 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).
Inläggning av dagens ringmärkningsdata på FAGEL.

OBSERVATIONER
Storlom: Ett ex hördes locka några gånger i dimman S om ön vid 10-tiden.
Skogsduva: Den satt en stund på en sten längst ut på Västudden, men lyfte och flög österut över ön 11:19.
Stenfalk: Ett ex jagade flitigt efter ängspiplärkor över västra delen av ön vid 09-tiden, men sågs aldrig slå någon.
Ljungpipare: Ett ex hördes några gånger under eftermiddagen.
Kustpipare: Två årsungar var kvar på Playan sedan igår.
Storspov: Ett ex hördes förbisträckande S om ön 14:16.
Myrspov: En ringmärkt årsunge (1K) var kvar även idag och födosökte på Playan större delen av dagen.
Roskarl: En årsunge (1K) var kvar även idag och födosökte på Playan större delen av dagen.
Kustsnäppa: En årsunge i sällskap med ca 30 kärrsnäppor på Playan under eftermiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
42 exemplar av 10 arter:
Kungsfågel 2, gärdsmyg 11, taltrast 1, rödhake 11, järnsparv 5, ängspiplärka 3, skärpiplärka 4, gråsiska 1, grönsiska 2 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 540 och i år till 6 372.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Inga egna kontroller registrerades idag.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim), strandstädning (0,5 tim) och guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Trots dimma till att börja med och därefter mestadels mulet så var det tydligen tillräckligt svaga vindar för att locka ut en del privatbåtar under dagen. Inte mindre än 12 båtar med sammanlagt 36 personer angjorde ön fram till kvällen. Två personer i en båt hade dörjat makrill på väg hit ut, och de fick så många att de bjöd oss på 6 fina exemplar, vilka med upptagna färskpotatis från trädgårdslandet bidrog till en läcker fiskmiddag sista kvällen på Nidingen för den här gången.
*En av de gästande båtarna med tre personer stannar för natten vid Stora bryggan. Det visade sig att båtföraren var ägare till den firman i Gottskär som tar hand om och servar fågelstationens båt under vintern.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *