DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Åter en molnfri himmel med mycket god sikt under natten, men från gryningen successivt ökande molnighet, dock inte täckande himlen till mer än tre fjärdedelar. Under eftermiddagen var det tillfälligt lite soligare men också lite disigare.

Min temp: +12,8°C kl. 06 och 08. Max temp: +16,8°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: V 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +13,5°C, vattenstånd -26 cm, lufttryck 1 029,5 hPa.
08:00: V 8,6 m/s, byvind 11,7 m/s, +12,8°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1 028,2 hPa.
14:00: VSV 4,3 m/s, byvind 7,0 m/s, +15,4°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1 027,7 hPa.
20:00: V 5,1 m/s, byvind 7,7 m/s, +14,5°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 026,2 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:52 och ner 19:20.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-13:00 (98 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar)
Inläggning och kontrolläsning av nymärkningar och kontroller på FAGEL till dags dato.

OBSERVATIONER
Toppskarv: Ca 160 ex stod under eftermiddagen på Klockfotsrevet tillsammans med ca 20 storskarvar. Dessutom stod ca 25 ex längst ut på Ostudden.
Sparvhök: En ung hona satte sig en stund vid 09-tiden på en av vadarburarna på Playan.
Kustpipare: Två årsungar födosökte på Playans tångvallar under dagen.
Roskarl: En årsunge (1K) var kvar och födosökte på Playan större delen av dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
26 exemplar av 8 arter:
Lövsångare 2, gärdsmyg 12, rödhake 3, rödstjärt 1, järnsparv 3, sädesärla 1, ängspiplärka 2 och skärpiplärka 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 498 och i år till 6 330.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Fyra färgringmärkta skärpiplärkor noterades (en fångad och tre avlästa med tubkikare), vilka var märkta som årsungar sommaren 2018 (2) resp. 2019 (2).
Egna korttidskontroller:
Gransångare 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, järnsparv 1 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Så här fram på höstkanten blir besöken av privatbåtar allt färre, men idag kom i alla fall Nidingenvännen Tomas Haraldsson på kort besök under eftermiddagen. Tomas, som är en duktig snickare, har bl.a. tillverkat två av öns fina picknickbord i gediget ekvirke.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *