DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 SEPTEMBER 2020

VÄDER
En molnfri himmel med mycket god sikt hela natten. Därefter fortsatt klart fram till middagstid men under eftermiddagen täcktes himlen till stor del av tunna slöjmoln.

Min temp: +9,5°C kl. 08. Max temp: +13,5°C kl. 18.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: N 11,0 m/s, byvind 13,5 m/s, +11,9°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 027,2 hPa.
08:00: N 7,7 m/s, byvind 10,2 m/s, +9,5°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 030,5 hPa.
14:00: NNV 8,6 m/s, byvind 10,7 m/s, +12,3°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1 031,7 hPa.
20:00: NV 5,4 m/s, byvind 7,8 m/s, +13,1°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1 031,1 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:50 och ner 19:23.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger.

VERKSAMHET
15 nät 06:15-09:15 och 19 nät 09:15-13:15 (121 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

OBSERVATIONER
Sparvhök: Ett ex satt på en stenmur vid 1855 års hus kl. 08:45.
Kustpipare: Som mest sågs 3 årsungar samtidigt på Playans tångvallar.
Brushane: En årsunge rastade under morgonen på Playan.
Större hackspett: En årsunge dök upp i fyrområdet vid 08-tiden. Den var kvar åtminstone en dryg timma innan den försvann åt okänt håll.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
31 exemplar av 7 arter:
Kärrsnäppa 1, gärdsmyg 14, rödhake 3, järnsparv 2, ängspiplärka 6, skärpiplärka 4 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 472 och i år till 6 304.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
En skärpiplärka märkt som årsunge 1 augusti 2019.
Egna korttidskontroller:
Gransångare 1, svarthätta 1, rödhake 2 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Dagens överraskning utgjordes av den besökande större hackspetten, som i brist på lämpliga träd använde öns alla fyrtorn som klätterunderlag. Några larver lär den dock inte ha hittat på dessa byggnader, så till slut letade den i stället efter föda på gräsytorna runt Fotogenboden.
*I solsken och i lä av ett par byggnader kunde en rapsfjäril och en mindre guldvinge visa sig trots den kyliga nordanvinden.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *