DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Från gryningen helmulet och mycket disigt. Efter 10-tiden något lättande och sikt åter till land. Mulet hela dagen.

Min temp: +12,9°C kl. 13. Max temp: +14,5°C kl. 19.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 4,9 m/s, byvind 6,0 m/s, +14,3°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1 020,0 hPa.
08:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,0 m/s, +13,2°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 018,6 hPa.
14:00: SV 5,5 m/s, byvind 8,5 m/s, +13,2°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 017,4 hPa.
20:00: SV 6,0m/s, byvind 6,9 m/s, +14,5°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 014,9 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:58 och ner 19:11.

PERSONAL
Eva Åkesson, Git Malcolm, Karin Enemar, Sara Elg och Tommy Järås.

VERKSAMHET
27 nät 06:00-08:00 och 18 nät 08:00-17:00 (216 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

OBSERVATIONER
Stenfalk: Ett ex sågs jagande över ön vid flera tillfällen.
Pilgrimsfalk: En ungfågel drog över ön vid 11:30-tiden
Kustpipare: Två årsungar var kvar på Playan sedan igår.
Myrspov: Två årsungar höll till på Playan under dagen.
Roskarl: En årsunge (1K) var kvar även idag och födosökte på Playan.
Kustsnäppa: En årsunge i sällskap med ca 40 kärrsnäppor på Playan under dagen.
Svartsnäppa: 1 årsunge gick bortom playastenen
Större hackspett: Höstens tredje obs av arten. Denna var den första som fångades.
Mindre korsnäbb: Årets andra obs och ringmärkning.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
163 exemplar av 21 arter:
Större hackspett 1, lövsångare 1, gransångare 19, kärrsångare 1, svarthätta 2, kungsfågel 21, gärdsmyg 12, taltrast 3, rödhake 41, rödstjärt 1, buskskvätta 1, järnsparv 21, ängspiplärka 12, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4, bofink 3, bergfink 2, gråsiska 1, mindre korsnäbb 1, grönsiska 6 och sävsparv 9.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 941 och i år till 6 773.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller:
Gransångare 1, gärdsmyg 4, järnsparv 6, kungsfågel 12, rödhake 3, samt en färgmärkt skärpiplärka född 2017.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (1 tim).

ÖVRIGT

  • Potatisupplockarna Anders Magnusson och Olle Hyden var ute på besök ihop med Rolf Persson.
  • Hummerfiskarna som bor i Nidingens Vänners rum levererade några nyfångade krabbor på kvällen.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *