DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 3 AUGUSTI 2020

VÄDER
Växlande molnighet under morgontimmarna övergick i det närmaste till molnfri himmel från 09-tiden. Från middagstid täcktes dock himlen tidvis av spridda vackertvädersmoln – typ Cumulus, men till kvällen åter en klarnande himmel.

Min temp: +14,4 °C kl. 02-05. Max temp: +18,4 °C kl. 17.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +14,4 °C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1 009,9 hPa.
08:00: V 7,7 m/s, byvind 11,1 m/s, +15,2 °C, vattenstånd +39 cm, lufttryck 1 009,9 hPa.
14:00: VSV 5,9 m/s, byvind 7,9 m/s, +17,9 °C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 010,4 hPa.
20:00: VNV 8,1 m/s, byvind 9,1 m/s, +16,6 °C, vattenstånd +33 cm, lufttryck 1 010,3 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:17 och ner 21:19.

PERSONAL
Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (7 år) och Alvin (5 år), Mariann Oomen och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:45-08:45 och 27 nät 08:45-10:45 (114 nättimmar).
24 burar i Kausan 07:00- 22:00. På Playan 12 burar 07:00-10:00 och 16 burar 10:00-22:00 (588 burtimmar).
Utplacering av de tre ordinarie näten på de två nätplatserna inom fågelskyddsområdet.

OBSERVATIONER
LJUNGPIPARE – En ad kvar på ön.
SMÅSPOV – Ett ex stationärt på ön.
MYRSPOV – En ad hona (ringmärkt) kvar hela under dagen.
KUSTSNÄPPA – En ad kvar på ön.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex rastade kort i Kausan vid 10-tiden.
STORLABB – Ett ex sträckte mot S ute vid horisonten 07:37.
BACKSVALA – Ett ex flög omkring över Västudden vid 10:30-tiden men försvann snart mot SV.
LADUSVALA – Ett ex flög omkring i fyrområdet vid 05-tiden.
GRÅ FLUGSNAPPARE – Ett ex rastande, satt bl.a. i Strandoxeln.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter:
Drillsnäppa 1, lövsångare 10, grönsångare 1, trädgårdssångare 1, svart rödstjärt 1, sädesärla 2 och skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 41 och i år totalt till 5 072.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
En sädesärla märkt som årsunge (1K) 28 juli 2019.
Egna korttidskontroller:
Skärpiplärka 2.

UPPDRAGSARBETE
En ringmärkningsguidning för Stefans dagsgäster (0,5 tim). Bevattning av det nygjutna flaggstångsfundamentet (0,5 tim). Strandstädning (1 tim).

ÖVRIGT
Martin har fotograferat och rapporterat ett antal insekter på Artportalen. Av dagfjärilar har vi under dagen registrerad kålfjäril, amiral, mindre tåtelsmygare, mindre guldvinge, nässelfjäril och slåttergräsfjäril.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *