DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 5 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Gårdagens regn upphörde strax efter midnatt. Uppehåll under efternatten och en västsydvästlig vind på 6-9 m/s. I gryningen närmast molnfritt men helmulet från 11-tiden och fram till 15-tiden, då molntäcket åter lättade något med tidvis nästan molnfritt.

Min temp: +14,2°C kl. 07. Max temp: +16,5°C kl. 16.
Nederbörd: 0,5 mm.

02:00: V 8,0 m/s, byvind 9,7 m/s, +15,2°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 003,5 hPa.
08:00: SV 7,4 m/s, byvind 9,8 m/s, +15,0°C, vattenstånd +24 cm, lufttryck 1 004,3 hPa.
14:00: SV 9,7 m/s, byvind 12,7 m/s, +15,8°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 004,3 hPa.
20:00: VSV 9,6 m/s, byvind 12,5 m/s, +14,8°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1 007,0 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom vindriktning, lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:23 och ner 19:58.

PERSONAL
Kristina Gynning Olsson, Maria Gynning och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 05:30-14:30 (225 nättimmar).
5 burar på Hamnudden och 20 burar i Kausan 07:30-18:30 (275 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En fjolåring (2K) passerade mot S strax utanför Västudden 08:58.
LJUNGPIPARE – En årsunge höll bl.a. till på Svacken.
KUSTSNÄPPA – 5 ex varav en ad och 4 juv, höll bl.a. till på Nordstranden NV om Dammen.
SANDLÖPARE – En årsunge var i sällskap med andra vadare NV om SO-udden.
SMÅSPOV – Ett ex höll till på Västudden.
ROSKARL – Minst 12 ex.
TRETÅIG MÅS – Fortfarande är en årsunge kvar på Västra sjömärket, trots att den kan flyga. Vid ett tillfälle kom en omärkt förälder och matade ungen.
KÄRRSÅNGARE – En årsunge ringmärktes efter fångst vid Kruthuset i nät 12A.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 8 arter:
Trädpiplärka 1, skärpiplärka 6, gulärla 1, sädesärla 1, rödhake 1, rödstjärt 2, kärrsångare 1 och lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 99 och i år totalt till 9 169.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Gråtrut 1, rödstjärt 1, koltrast 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 1 och grå flugsnappare 1.
Av årets färgringmärkta silltrutungar avlästes 5 exemplar mellan Dammen och Rissastenen samt en i fyrområdet.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det trevligaste i dagens magra fågelfångst var kärrsångaren – en art som sällan fångas under hösten på Nidingen. Det var endast den sjätte ringmärkta i september under de 40 säsonger som fågelfångst har bedrivits här.
Det mest spännande idag var dock Kristinas fynd av en stor fjärilslarv på 10 cm, som kom krypande över gångstigen vid Grindoxeln. Det visad sig vara den ovanliga åkervindesvärmarens larv, som enligt Artportalen bara har hittats sju gånger tidigare i Sverige, bl.a. en gång på Nidingen, nämligen 29 augusti 2013.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *