DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 4 SEPTEMBER 2019

VÄDER
I gryningen övergick en molnfri himmel successivt i helmulet väder. Från 08-tiden nästan kontinuerligt duggregn eller lätta regnskurar fram till 12-tiden och åter igen från 17:00 till midnatt.

Min temp: +14,2°C kl. 04-05. Max temp: +17,7°C kl. 15.
Nederbörd: 6,4 mm.

02:00: V 9,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +14,4°C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 014,0 hPa.
08:00: SSV 5,6 m/s, byvind 7,5 m/s, +15,6°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1 012,7 hPa.
14:00: S 10,5 m/s, byvind 12,2 m/s, +17,5°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 009,2 hPa.
20:00: S 14,4 m/s, byvind 18,7 m/s, +16,7°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 005,0 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom vindriktning, lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:21 och ner 20:00.

PERSONAL
Kristina Gynning Olsson, Maria Gynning och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 05:15-09:30 (106 nättimmar).
20 burar på Playan 06:00-16:00 (200 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En subadult 11:00, en ad + en fjolåring (2K) vid 14-tiden och en ad 17:30, samtliga sträckte söderut V om ön.
TORNFALK – Minst ett ex sågs vid två tillfällen under förmiddagen.
STENFALK – Ett ex drog efter en jaktraid över fyrområdet söderut 07:28.
LJUNGPIPARE – Ett ex hördes 07:45.
KUSTSNÄPPA – 5 ex varav en ad och 4 juv, höll bl.a. till på Nordstranden NV om Dammen.
SANDLÖPARE – En årsunge var i sällskap med kärrsnäppor NV om SO-udden.
BRUSHANE – En årsunge höll till på Nordstranden.
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Hamnudden under förmiddagen.
ROSKARL – De höll bl.a. till på Nordstranden N om Rissastenen.
TRETÅIG MÅS – En ad och en juv var kvar på Västra sjömärket under förmiddagen, ungfågeln även på eftermiddagen. Ovisst om den adulta fågeln var märkt eller omärkt, men på eftermiddagen stod en omärkt adult på stranden SV om sjömärket.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
18 individer av 8 arter:
Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 2, rödstjärt 2, lövsångare 9, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 85 och i år totalt till 9 155.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt adult silltrut (V.AN2) stod NO om Rissastenen.
Egna korttidskontroller:
En rödstjärt och en 1K koltrast hona, den sistnämnda kläckt på ön.
Av årets märkta silltrutungar avlästes 3 exemplar mellan Dammen och Rissastenen.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots blåsigt väder och redan vid 08-tiden duggregn kämpade vi vidare med 25 nät under några tidiga morgontimmar. Det kunde naturligtvis inte bli så mycket fågel, men vi fick i alla fall glädja oss åt höstens första gärdsmyg och sävsparv.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *