DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 18 APRIL 2019

VÄDER
Liksom igår följdes en stjärnklar natt med god sikt av strålande solsken från en molnfri himmel resten av dagen. Från midnatt och framåt rådde en avtagande ostlig bris som från middagstid och ett par timmar framåt övergick i bleke på havet. Senare på eftermiddagen rådde en lätt sjöbris från NV.

Min temp +6,0°C kl. 07 och max temp +13,1°C kl. 11.
Nederbörd: 0 mm.

02:00: Medelvind SO 6,1 m/s, byvind 8,0 m/s, +8,4°C, vattenstånd -20 cm, 1 034,2 hPa
08:00: Medelvind O 3,8 m/s, byvind 5,0 m/s, +7,5°C, vattenstånd -20 cm, 1 036,2 hPa
14:00: Medelvind NV 6,0 m/s, byvind 7,1 m/s, +10,1°C, vattenstånd -29 cm, 1 036,0 hPa
20:00: Medelvind VNV 3,5 m/s, byvind 6,1 m/s, +8,7°C, vattenstånd -18 cm, 1 035,0 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom nederbörd och lufttryck, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:59 och ner 20:26.

PERSONAL
Bodil Nyström, Love Söderström, Uno Unger samt Peder Winding och Hanna Hultén med Hedda Hultén Winding (10 veckor).

VERKSAMHET
25 nät 05:00-12:00 (175 nättimmar).
25 burar i Kausan och på Hamnudden samt 20 burar på Playan 05:00-21:00 (720 burtimmar).

OBSERVATIONER:
BLÄSGÅS – Två ad sträckte söderut över Klockfotsrevet tillsammans med 7 vitkindade gäss 10:32.
VITKINDAD GÅS – 12 ex sträckte österut 09:25 och 7 ex passerade söderut över Klockfotsrevet tillsammans med 2 bläsgäss 10:32.
SNATTERAND – En hane och 2 honor kom flygande österut över Västudden 12:38. De tvärade över ön och landade S om Playan, men blev genast bortmobbade av en gravandhane.
SJÖORRE – 5480 ex sträckte söderut under förmiddagen.
SVÄRTA – 27 ex sträckte söderut fördelade på 7 mindre flockar.
SMÅLOM – Totalt 305 ex varav 281 fram till 13:30. Största flock 29 ex. Sträcket huvudsakligen bevakat 08:30-13:30.
STORLOM – Två ex mot S tillsammans med smålommar och 3 ex mot N-NO.
HAVSSULA – 7 ad sträckte söderut V om ön under dagen.
SPARVHÖK – Ett ex mot O vid 09-tiden N om ön. En rastande/jagande under förmiddagen och sågs bl.a. slå en hämpling. Ett ex sträckte österut över ön 16:42.
SMÅTÄRNA – Ett ex flög bl.a. omkring över Västudden och Hamnudden.
HORNUGGLA – Ett ex fångades i nät 3A vid 06-tiden och flög ut över havet mot NO vid frisläppandet.
TRÄDPIPLÄRKA – 2 ex sträckte mot NO över fyrområdet. Årets första på ön.
STEGLITS – Två ex födosökte på gräsmattan SO om 1930 års hus.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
83 individer av 12 arter:
Hornuggla 1, gärdsmyg 17, järnsparv 1, rödhake 36, koltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 20, kungsfågel 2, bofink 1, gråsiska 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1152 och i år totalt till 1838.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärpiplärka märkt som årsunge 12 aug 2018.
Korttidskontroller:
Gärdsmyg 4, järnsparv 1 och rödhake 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Äntligen har vi sluppit den kalla NO-vinden som dominerat hittills denna vecka. Idag hyfsad fågelfångst med en fin hornuggla som trevligaste art. Även en svarthättehona blev årsförsta i fångsten. Vidare lossnade proppen vad gäller det sydgående sjöfågelsträcket och minst 5000 sjöorrar passerade liksom drygt 300 smålommar. Även några kustlabbar har sträckt söderut förbi Nidingen.
*Sedan i tisdags har Nidingen besök av en numerolog. Han har bl.a. stått barfota under en av sina flera timmar långa seanser på Rävhalla längst ut på Hamnudden.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *