DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 AUGUSTI 2019

VÄDER
Morgonen bjöd på måttlig sydvästvind och en del lätta regnskurar. Under dagen klarnade det upp och vinden vred till sydost och ökade till frisk-hård. Mulnande under kvällen, följt av någon regnskur.

02:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1011 hPa
08:00: SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +15°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1010 hPa
14:00: SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +19°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1008 hPa
20:00: SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +17°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1007 hPa

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 05:40 och ner 20:53.

PERSONAL
Mikael Hake, Inger Svensson Chris Sharp och Elke Berg.

VERKSAMHET
23 nät 05:00-07:00, 17 nät 07:00-09:00, samt 12 nät 10:00-11:30 (102 nättimmar).
25 burar i Kausan 05:00-10:00, samt 17 burar i Kausan och 8 vid Stora bryggan 10:00- 22:00 (425 burtimmar).

OBSERVATIONER
Toppskarv – Nu när Klockfotsrevet äntligen visade sig över havsytan för första gången på flera dagar, sågs 35 ex. där som mest.
Kustsnäppa – 1 ad. och 3 juv. rastande.
Brushane – 2 rastande.
Småspov – 1 rastande.
Roskarl – 3 rastande.
Tretåig mås – 2 icke-flygga ungar och 2 adulter fortfarande kvar.
Törnskata – En av de individer vi märkte i förrgår var kvar även idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
48 individer av 6 arter:
Sädesärla 1, Rödstjärt 1, Kärrsångare 1, Rörsångare 4, Trädgårdssångare 3 och Lövsångare 38.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 442 och i år totalt till 8381.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Skärpiplärka 4, Koltrast 1, Ärtsångare 1 och Lövsångare 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Ganska mycket fåglar i näten under de två tidigaste morgontimmarna, men sedan ebbade det ut. 48 märkta är vi dock nöjda med under rådande omständigheter. Vadarfångsten uteblev helt idag. En hel del vadare befinner sig dock på ön, men det är svårt att placera ut burarna på något strategiskt vettigt sätt. I Kausan är det ett ”tånghav”, där det, i vissa områden, är svårt att gå utan att sjunka ner till knäna, och på Playan är det snarare ett ”tånghimalaya” med toppar som sticker upp ca 1,5 m över de omgivande tångfria dalarna. Vi får se om kvällens kulingvindar och höga vågor kan bidra till att forma om tångbankarna så att det blir lite lättare för oss fortsättningsvis. Bara att kämpa på…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *