DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 MARS 2019

VÄDER
En mulen natt med ett par mindre regnskurar från midnatt till 03:00. Därefter mulet men från 07-tiden och två timmar framåt blev det en lucka i molntäcket med blå himmel och solsken. Åter mulet resten av förmiddagen och från 14:00 regnade det resten av dagen.
Min temp +3,4°C kl. 05. Max temp +4,7°C kl. 11.
Nederbörd: 1,0 mm 00:00-03:00 och 3,1 mm 16:00-22:00. Totalt under dygnet 4,1 mm.

01:00: Medelvind NV 1,7 m/s, byvind 7,7 m/s, +4,0°C, lufttryck 988,6 hPa, vattenstånd +24 cm.
07:00: Medelvind V 2,4 m/s, byvind 10,6 m/s, +3,6°C, lufttryck 990,8 hPa, vattenstånd +32 cm.
13:00: Medelvind S 7,2 m/s, byvind 9,1 m/s, +4,6°C, lufttryck 988,0 hPa, vattenstånd +29 cm.
19:00: Medelvind S 6,2 m/s, byvind 9,5 m/s, +4,4°C, lufttryck 986,6 hPa, vattenstånd +4 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:34 och ner 18:10.

PERSONAL
Pär Löfvenius och Uno Unger.

VERKSAMHET
19 nät 06:20-07:20 och 23 nät 07:20-12:20 (134 nättimmar).
6 burar på Hamnudden och 4 burar i Kausan 06:20-18:20 (120 burtimmar). Burarna i Kausan har försetts med fågelfrön.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Två hanar och en hona födosökande S om Ostudden.
HAVSSULA– Två ad passerade söderut nära Västudden med knappt en minuts mellanrum 10:34.
PILGRIMSFALK – En fjolåring (2K) jagade över ön under en dryg timma från 08:20. På en av bilderna, som togs när den flög österut över fyrområdet, syns det att den är färgringmärkt och dessutom bär på ett mindre byte, kanske en skärpiplärka. Vid två tillfällen mellan jaktturerna satt den på Prästens grav.
TRETÅIG MÅS – 25 ex sågs samtidigt på vattnet N om Rissastenen och på gamla fyrarna. Följande färgringmärkta sågs på gamla fyrarna: OJ (blå), MCS, MIL, MBL, MHA och MCA. Dessutom följande ringmärkta: 6407985 och 6426187. De två sistnämnda märktes som boungar 2005 resp. 2009.
SILLGRISSLA – 10 ex (3 + 2 + 1 + 3 + 1) sträckte mot S väster om ön under tiden 07:30-09:40.
SÄDESÄRLA – Den rastade en kort stund vid Stora bryggan vid 14-tiden. Första obsen på Nidingen i år.
SNÖSPARV – 10 ex höll till på Västudden och i Kausan. En 2K hona ringmärktes.
GULSPARV – En 3K+ hane ringmärktes efter nätfångst vid Grindoxeln vid 12-tiden.
KORNSPARV – Den kornsparv som hittades på Nidingen 26 februari återupptäcktes idag längst in i Kausan, där den troligen tog för sig av den fågelfröblandning som spritts ut där.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 6 arter:
Skärpiplärka 1, järnsparv 1, koltrast 2, bofink 1, snösparv 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 24 och i år totalt till 24.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En hane skärpiplärka märkt som fjolåring (2K) den 9 juli 2018.
Två honor av talgoxe båda märkta som årsungar (1K) den 16/10 2018, vilka troligen har övervintrat på ön.
En gärdsmyg märkt som årsunge (1K) den24 oktober 2018.
Korttidskontroll:
En hane talgoxe märkt som fjolåring (2K) den 12 mars 2019.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En spännande dag med återupptäckt av den kornsparv som sågs på ön redan den 26 februari och en fjolårig (2K) pilgrimsfalk som jagade över ön under drygt en timma.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *