DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 JULI 2019

VÄDER
Växlande molnighet från gryningen men efterhand försvann molnen. Vid 10-tiden och resten av dagen var det solsken från en klar himmel. Svaga vindar övergick i nästan stiltje under sena eftermiddagen och kvällen.

Min temp: +14,5°C kl.05. Max temp: +19,2°C kl. 18.
Nederbörd: Ingen.

02:00: Medelvind NV 6,0 m/s, byvind 7,7 m/s, +15,1°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 013,4 hPa
08:00: Medelvind NV 3,5 m/s, byvind 4,9 m/s, +15,5°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1 012,8 hPa
14:00: Medelvind S 2,7 m/s, byvind 3,8 m/s, +17,8°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 012,3 hPa
20:00: Medelvind SV 0,9 m/s, byvind 3,2 m/s, +17,0°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 011,0 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:35 och ner 22:00.

PERSONAL
Klanen Unger, närmare bestämt Magnus Unger med barnen Isabella (15 år), Josefin (13 år) och Elias (6 år) samt Josefins kompis Bella Lundström (13 år). Vidare Malin Unger med Charlie (7 år) samt pensionärerna Anette och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:45-11:30 (169 nättimmar).
45 burar 05:15-20:30 varav 25 i Kausan och 20 på Playan (686 burtimmar).
Ringmärkning av tretåig mås på Västra sjömärket och på västra gamla fyren.

OBSERVATIONER
TORNFALK: Ett ex, troligen en årsunge, upptäcktes i fyrområdet 05:19 och födosökte därefter under några minuter på Västudden.
TOPPSKARV: 2-3 ex. På morgonen sågs 2 yngre ex på Klockfotsrevet och där fanns inga kvar på eftermiddagen, men då stod en 2K på Ostudden.
GLUTTSNÄPPA: Ett ex hördes sträckande S om ön vid middagstid.
TORDMULE: En ad flög ett varv på nordsidan av Västudden innan den drog norrut 08:29.
SVART RÖDSTJÄRT: Ett ex, troligen en årsunge, upptäcktes sitta på en bänk på NV-sidan av 1832 års hus vid 09-tiden men försvann omgående runt husets V-hörn. Den återfanns i Kausan och i fyrområdet vid 15-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 4 arter:
Drillsnäppa 1, fiskmås 1, tretåig mås 2 och skärpiplärka 8.
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 364 och i år totalt till 7 775.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen kontroll: En död tobisgrissla som hittades på Västudden ringmärktes som bounge 29 juni 2006.
Korttidskontroller: Fyra årsunga skärpiplärkor och en ung koltrast.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Sjöräddningsbåten från Bua kom idag hit med två tekniker från SMHI, vilka gjorde den årliga servicen på väderstationen.
*På eftermiddagen och kvällen mojnade vinden så pass att bleke uppstod på havet och vi fick s.k. tumlaväder. Mycket riktigt kunde vi med hjälp av tubkikare från jordkällarkullen hitta tre olika tumlare N om Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *