DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 AUGUSTI 2019

VÄDER
Måttlig-frisk vind mellan väst och sydväst hela dagen, under kvällen något ökande. Växlande molnighet och några lätta regnstänk under eftermiddagen.

02:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd +32 cm, lufttryck 1008 hPa
08:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16°C, vattenstånd +39 cm, lufttryck 1008 hPa
14:00: VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1008 hPa
20:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +17°C, vattenstånd +29 cm, lufttryck 1008 hPa

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 05:36 och ner 20:58.

PERSONAL
Mikael Hake, Inger Svensson Chris Sharp och Elke Berg.

VERKSAMHET
13 nät 05:00-06:00 och 18 nät 06:00-12:00 (121 nättimmar).
25 burar i Kausan 05:00-22:00 (425 burtimmar).

OBSERVATIONER
Sjöorre 3 ex. mot S.
Stormfågel 1 ex. mot S.
Havssula – 60 mot S.
Kustsnäppa – 2 juv. rastande.
Småspov – 2 rastande.
Roskarl – 1 rastande.
Storlabb – 9 ex. mot S.
Dvärgmås – 3 ad. mot S.
Tretåig mås – 2 ungar och 2 adulter kvar.
Sillgrissla 2 ad. mot S.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
53 individer av 13 arter:
Större strandpipare 2, Ljungpipare 1, Kärrsnäppa 4, Roskarl 1, Fiskmås 1, Skärpiplärka 2, Härmsångare 1, Ärtsångare 3, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 2, Lövsångare 32, Grå flugsnappare 1, Törnskata 2.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 390 och i år totalt till 8329.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Skärpiplärka 2, Koltrast 1 och Lövsångare 3.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning samt röjning av vresrosor, fläderbuskar och aggressiva björnbärssnår – 4,5 timmar.

ÖVRIGT
Vindstyrkan under morgonen var något vekare än under föregående dagar, så idag vi kunde sätta upp lite fler nät. Det gav utdelning. Rätt hyfsat ”häng” faktiskt. Lövsångarna dominerade, som sig bör vid denna tid på året, men även individer tillhörande flera andra arter tättingar kunde förses med ring. Inte så mycket vadare närvarande på ön idag, men trots detta blev det en del spring i burarna under sena kvällen, och bl.a. kunde ytterligare en ljungpipare ringmärkas. Stefan har haft en hel del dagsgäster här idag. Under kvällen överröstes vi med överbliven mat. Kylen blev faktiskt ”knökfull”, så nu kan vi leva gott under resten av veckan. Vi tackar och bockar!

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *