DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Svaga vindar och en mulen himmel gällde från gryningen. Dessutom var det ganska disigt, ja snudd på dimma. Sent på förmiddagen uppklarnande i samband med att vinden ökade från V och därefter växlande molnighet.

Min temp: +10,9°C kl. 07-08. Max temp: +14,5°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NNV 2,1 m/s, byvind 2,9 m/s, +13,0°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 989,1 hPa.
08:00: NNV 2,8 m/s, byvind 4,8 m/s, +10,9°C, vattenstånd +36 cm, lufttryck 988,6 hPa.
14:00: VNV 11,8 m/s, byvind 14,4 m/s, +13,8°C, vattenstånd +32 cm, lufttryck 990,9 hPa.
20:00: VNV 13,4 m/s, byvind 18,1 m/s, +12,9°C, vattenstånd +60 cm, lufttryck 995,1 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:15 och ner 18:49.

PERSONAL
Göran Gustavsson, Mats Thorin och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 05:45-07:00, 25 nät 07:00-07:30, 18 nät 07:30-08:00, 14 nät 08:00-08:45, 10 nät 08:45-09:15, 8 nät 09:15-09:45, 6 nät 09:45-10:15, 5 nät 10:15-10:45, 3 nät 10:45-11:00, 1 nät 11:00-11:30.
Totalt 85 nättimmar.
25 burar i Kausan 12:00-18:00.
20 burar på Playan 06:00-18:00.
Totalt 390 burtimmar.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Ca 25 ex, några kringflygande N om ön men även en del sträckande mot S.
STENFALK – Troligen samma honfärgade ex som jagat småfåglar på ön under minst en vecka.
LJUNGPIPARE – Ett ex hördes ett par gånger under dagen, troligen rastande.
SILLGRISSLA – 2 ex sträckte söderut V om ön.
FORSÄRLA – Ett ex sträckte österut över ön.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En årsung hane fångades vid 07-tiden i det långa Strandoxelnätet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
415 individer av 14 arter:
Ängspiplärka 8
Skärpiplärka 3
Gärdsmyg 47
Järnsparv 1
Rödhake 228
Rödstjärt 1
Taltrast 7
Svarthätta 2
Gransångare 53
Kungsfågel 55
Brandkronad kungsfågel 1
Grå flugsnappare 1
Bofink 5
Sävsparv 3
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 1 298 och i år totalt till 10 368.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En årsung (1K) lövsångare med Stavanger-ring.
Egna korttidskontroller:
Järnsparv 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag slog det äntligen till och vi fick ett rejält nedfall av tättingar i gryningen. Som tur var gynnades nätplockningen av att det knappast blåste något under morgonen och fåglarna var lättplockade. Som väntat var det framför allt rödhaken som slog till, men även fina antal av gärdsmyg, gransångare och kungsfågel. Dagens ringmärkning var det hittills bästa i höst och i år bara slaget av två dagar i maj. Det trevligaste inslaget i dagens märkning var naturligtvis den unga hanen av brandkronad kungsfågel. Vidare fick vi höstens första främmande kontroll av en tätting, nämligen en årsunge av lövsångare med Stavanger-ring.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *