DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 28 OKTOBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 28 OKTOBER 2019

VÄDER

Ganska klar efternatt med lite kyligare och torr NO. Under dagen svag NO, tidvis N och ibland havbleke. Soligt väder men lite mer moln under em och kväll. God sikt, morgondimma över fastlandet som under fm drev ut mot kusten.

Min temp: +5,5°C klockan 07 och 11. Max temp: +7,9°C klockan 02 och 15.

Nederbörd: 0,0 mm.

01:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +7°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1009 hPa.

07:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,5°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1013 hPa.

13:00: NNO 1 m/s, byvind 2 m/s, +6°C, vattenstånd +24 cm, lufttryck 1017 hPa.

19:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +6°C, vattenstånd +27 cm, lufttryck ? hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:16 och ner 16:35

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

19 nät klockan 06:15-07:15, 12 nät 07:15-08:45 och 19 nät 08:45-12:15 (93 nättimmar).

Kontroll av nunnestenskvättans närvaro.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – 4 ex på sträck: en gammal + en ung individ mot S 12:45  samt två äldre mot SV 13:42.

GRÅGÅS – 125 ex i tre sedda flockar. Ytterligare någon flock hördes.

EJDER – utanför Ostudden låg minst 115 gudingar + 250 honfärgade och födosökte.

På sträck sågs 40 ex (10/30) fördelat på två flockar.

STÖRRE STRANDPIPARE – en 2K+ tillsammans med skärsnäpporna på Hamnudden.

SKÄRSNÄPPA – minst 100 ex har alternerat mellan Hamn- och Ostudden.

TOBISGRISSLA – tre 1K födosökte kring ön.

ALKEKUNG – ett ex födosökte norr om Nidingen i ett havblekeområde vid 13-tiden.

RINGDUVA – ett ex kvar sedan i går.

SVART RÖDSTJÄRT – en äldre hona fångades i ”köksnätet” intill stationen.

NUNNESTENSKVÄTTA – Alltjämt kvar, dag 14, vid Västra rännan.

KORP – ett ex satt en stund på nya fyren vid 07-tiden. Flög sen in mot land uppvaktad av öns kråkpar.

VINTERHÄMPLING – 20 ex alternerade mellan Ost- och Västudden.

SNÖSPARV – en hörd över fyrplatsen under morgonen.

TUMLARE – minst fem djur sågs mellan Nidingen och Malön, när det rådde ”tumlarväder” tidigt på eftermiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

80 individer av 11 arter:

gärdsmyg 32, rödhake 14, SVART RÖDSTJÄRT 1, koltrast 1, taltrast 2, rödvingetrast 1, kungsfågel 1, blåmes 19, bofink 1, bergfink 2 och grönfink 6.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 1 385 och i år totalt till 11 754.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

En grönfinkhanne märkt på Nidingen 4.11 2018 och kontrollerade elva dagar senare.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Ett strömavbrott inne på Onsalahalvön i gryningen, medförde att fyren slocknade och att två av tre s.k. faser i elleveransen ut till Nidingen inte fungerade. Det medförde att delar av stationshuset och ringmärkarlabbet inte hade någon brukbar el. Efter fjorton timmar var full ström åter på.

Mörkläggningen av Nidingen berodde på att en ”uggla” kortslutit transformatorn på Hållsundsudde.

 * Rymdstationen ISS passerade från väster till öster över himlavalvet i söder klockan 05:49-05:43.

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *