DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 8 JUNI 2019

VÄDER
Svaga till måttliga vindar under natt och morgon och klart till halvklart. De mulnade på rätt snart samtidigt som vinden ökade till frisk. Från 08:40 började det regna varvid sikten också försämrades. Vid 11:30-tiden slutade det regna och resten av dagen var det uppehåll samt växlande molnighet.

Min temp: +14,2°C kl. 05. Max temp: +16,5°C kl. 17.
Nederbörd: 5,6 mm.

02:00: Medelvind SO 3,7 m/s, byvind 4,2 m/s, +15,0°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 012,4 hPa
08:00: Medelvind SO 7,8 m/s, byvind 10,4 m/s, +15,6°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 011,0 hPa
14:00: Medelvind S 10,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +16,1°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 012,6 hPa
20:00: Medelvind SSV 11,7 m/s, byvind 16,1 m/s, +15,1°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 013,8 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:02.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft och Eva Mattsson avlöstes vid middagstid av Anette Unger och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
Ringmärkning: 14 nät 04:15-08:30 (60 nättimmar).
Inläggning, kontroll och rättning av märk- och kontrolldata i Fagel.
Inventering av tretåiga måsar på fyrarna och sjömärkena.

OBSERVATIONER
SNATTERAND: En hona ruvade fortfarande på 11 ägg O om SMHI:s väderstation.
TOPPSKARV: Två ex stod och vilade sig på Klockfotsrevet tillsammans med ett 20-tal storskarvar.
SKÄRSNÄPPA: Ett ex fortfarande kvar.
TRETÅIG MÅS: Vid inventering av det häckande beståndet konstaterades 47 par fördelade på 18 bon (15 med ungar och 3 med ägg) på de gamla fyrarna, 25 bon på Östra sjömärket (Rissastenen) och 4 bon på Västra sjömärket. Då häckning i två bon med ägg på gamla fyrarna har misslyckats kan konstaterats att totalt 49 par har påbörjat häckning i år.
SMÅTÄRNA: Ett ex kvar idag, som sågs fiskande i Kausan.
RINGDUVA: Ett ex lyfte från Nordstranden och flög österut vid middagstid. Ett något oväntat besök av arten så här sommartid.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 2 arter:
Sädesärla 1 och rörsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 69 och i år totalt till 6 724.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Inga egna kontroller i samband med nätfångst.
Två egna kontroller av tretåig mås (avläsning av gula alfanumeriska färgringar) gjordes i samband med inventeringen av arten på östra sjömärket (Rissastenen).
24 egna kontroller och 4 främmande dito av silltrut (avläsning av alfanumeriska färgringar) gjordes på Nordstranden mellan Västra rännan och Dammen. De främmande kontrollerna utgjordes av tre danska och en brittisk fågel.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Lotta Berg gästade oss under ett par timmar i samband med personalbytet. Eftersom hon med sitt pressade schema under innevarande år befarade att inte hinna med någon hel vecka på Nidingen, valde hon i alla fall att på detta sätt uppleva öns unika fågelliv.
*Då Anette och Uno igår i all stillhet firade sin guldbröllopsdag, blev dessa vänligen uppvaktade av den avgående personalen med en smaskig tårta som avnjöts med ett skålande i champagne.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *