DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 MARS 2019

VÄDER
Natten till idag mulen med en mindre regnskur vid 01:30-tiden. God sikt. Under förmiddagen ”högt i tak” med enstaka blåa revor i molntäcket. Under eftermiddagen åter helmulet.
Min temp +3,9°C kl. 00. Max temp +6,6°C kl. 12 och 14.
Nederbörd: 0,5 mm.

01:00: Medelvind V 4,3 m/s, byvind 6,5 m/s, +4,1°C, lufttryck 989,7 hPa, vattenstånd +27 cm.
07:00: Medelvind VNV 9,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +4,6°C, lufttryck 994,0 hPa, vattenstånd +28 cm.
13:00: Medelvind SV 3,7 m/s, byvind 9,2 m/s, +5,8°C, lufttryck 997,1 hPa, vattenstånd +35 cm.
19:00: Medelvind S 6,9 m/s, byvind 8,6 m/s, +4,9°C, lufttryck 995,1 hPa, vattenstånd +16 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:29 och ner 18:15.

PERSONAL
Pär Löfvenius och Uno Unger fram till 12-tiden-tiden. Därefter Tommy Järås och Uno Unger. Magnus Levin var skeppare på fågelstationens båt, som tog med sig den nya personalen ut till Nidingen, och som skötte transporten av den avgående personalen till fastlandet vid 14-tiden.

VERKSAMHET
17 nät 06:15-10:15 och 23 nät 10:15-15:30 (189 nättimmar).
6 burar på Hamnudden och 4 burar försedda med fågelfrön i Kausan 06:15-18:30. Dessutom ytterligare 15 burar i Kausan 14:00-18:30 samt 20 burar på Playan 14:45-18:30. Totalt 265 burtimmar. Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-18:30 (12 timmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Totalt 94 ex sträckte rakt över ön mot ONO varav 17 ad 07:44, 44 ex 08:31 och 33 ex 10:04. I 44-flocken ingick 2 + 3 fjolåringar och i 33-flocken ingick en fjolåring.
TRETÅIG MÅS – De låg i mindre flockar både på sydsidan av ön och utanför Nordstranden, ibland stod en del på Lilla bryggan och ca 15 ex besökte fönsternischerna på de gamla fyrarna. Ett ex besökte ett bo på Västuddens sjömärke, men ännu har inte någon mås besökt bohyllorna på det i höstas renoverade sjömärket på Rissastenen. Trevligt att konstatera var att Nidingens och därmed Sveriges äldsta tretåiga mås var på plats i bo 11 på västra gamla fyren.Den föddes 1993 och fyller alltså 26 år till sommaren.
ÄNGSPIPLÄRKA – Årets första ex på Nidingen höll till i inre delen av Kausan 09:30.
SÄDESÄRLA – Ett ex av nominatrasen, rastade bl.a. på Svacken och Playan under eftermiddagen.
KORP – Ett ex kom flygande österifrån över Nidingen 10:52, men över Klockfotsrevet vände den åter österut och försvann.
SNÖSPARV – 7 ex höll till i Kausan i närheten av fångstburarna men det blev bara en korttidskontroll idag.
SÄVSPARV – Ett ex hördes överflygande under eftermiddagen.
KORNSPARV – Den sågs åter igen på stranden längst in i nordöstra delen av Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 4 arter:
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 37 och i år totalt till 37.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärpiplärkehane märkt som årsunge (1K) 23 augusti 2017.
En egen kontroll av en blåmeshona märkt som 1K 17 oktober 2018.
Dessutom korttidskontroller av en koltrast och en snösparv.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots att kornsparven åter var på plats i Kausan vid 08-tiden sågs den inte mer under dagen, så tyvärr kunde vi inte visa den för dagens skeppare Magnus Levin.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *