DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 OKTOBER 2019

VÄDER

Blött, mer eller mindre konstant regn mellan kl 08 och 16. Därefter en fin kväll.

Min temp: +9,8°C kl. 09. Max temp: +12,9°C kl. 20 och 21.

02:00: SV 5,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +11,7°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1009,7 hPa.

08:00: SO 5,8 m/s, byvind 8,9m/s, +10,3°C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1008,2 hPa.

14:00: S 11,2 m/s, byvind 13,7 m/s, +12,2°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1004,5 hPa.

20:00: SO 9,6 m/s, byvind 12,3 m/s, +12,9°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1000,5 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation. Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:54 och ner 18:00.

PERSONAL

Josefina Pehrson, Marc Illa och Oscar Hagbard.

VERKSAMHET

28 nät 06:45-08:30 och 14 nät 16:15-17:45. Totalt 70 nättimmar.

Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER

SVART RÖDSTJÄRT – 1 ex rastade på Nordstranden under eftermiddagen, men blev bortjagad av nunnestenskvättan.

NUNNESTENSKVÄTTA – Efter att Marc och Oscar observerat hur skvättan upprepade gånger flög fram och tillbaka över västra rännan så beslutade vi oss för att sätta upp två nät där och försöka fånga den. Det tog inte mer än några minuter innan den flög i! Vi ringmärkte den som en nunnestenskvätta, men diskussionen om artbestämningen är inte helt över än (och med tanke på hybridisering och prat om att lumpa nunne- och östlig medelhavsstenskvätta så kanske den aldrig spikas helt).

DVÄRGSPARV – 1 ex rastar fortsatt tillsammans med sävsparvar på Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

34 individer av 12 arter:

Skärsnäppa 6, gärdsmyg 4, rödhake 1, NUNNESTENSKVÄTTA 1, björktrast 1, taltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare 1, kungsfågel 7, bofink 5, bergfink 1 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 1037 och i år totalt till 11 406.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller:

Gärdsmyg 4, järnsparv 2, rödhake 2, svarthätta 2 och kungsfågel 3.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Vi fick den till sist! Efter en långsam dag med mycket regn så satte vi lite fart strax före skymningen och avrundade dagen riktigt snyggt!

Marc gav sig dessutom ut till Ostudden med lampa och håv igen, vilket resulterade i 6 omärkta skärsnäppor.

VID DATORN  

Josefina Pehrson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *