FREDAG 15 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 JUNI 2018

VÄDER
Efter en mulen natt klarnade det upp i gryningen och solen sken från en molnfri himmel. Efter hand växlande molnighet och något disigt. Helmulet under kvällen. Min temp +14,2°C kl. 04-05. Max temp +19,6°C kl. 17. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 13 m/s, +14,9°C, lufttryck 1 009,6 hPa, vattenstånd -2 cm.
08:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,9°C, lufttryck 1 012,5 hPa, vattenstånd +24 cm.
14:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,6°C, lufttryck 1 015,8 hPa, vattenstånd +15 cm.
20:00: Medelvind SSV 1 m/s, byvind 3 m/s, +16,7°C, lufttryck 1 016,2 hPa, vattenstånd +26 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag.
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).
Inventering av tobisgrisslans resterande bolådor.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hona födosökte och putsade sig en stund i Kausan vid 04-tiden och sågs även där kl. 16:30 och vid 19-tiden samt 21:15. Sannolikt öns häckande hona, men hennes frekventa besök i Kausan under dagen bådar inte gott.
HAVSSULA – En adult fågel passerade på utsidan av Klockfotsrevet 04:55.
SKÄRSNÄPPA – Ett ex sågs flygande från Kausan till Västudden vid 04-tiden.
ROSKARL – Hane + hona. De stod först på en sten i Kausan vid 04-tiden, men någon timma senare födosökte de i en sedan igår uppkastad tångvall på Hamnudden. Under kvällen höll de åter till i Kausan.
KÄRRSÅNGARE – En hane hördes sjunga även idag, nu i 5:ans slånbuskage.
RÖRSÅNGARE – En hane sjöng även idag i 6:ans slånbuskage.
STARE – En flock på 15 ex anlände 05:50 och sågs därefter till och från under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 2 arter:
Fisktärna 1 pullus och tobisgrissla 11 pulli.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 101 och i år totalt till 3 561.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
En strandskata på Lilla bryggan vars metallring avlästes märktes som årsunge (1K) 27 juni 1990, nu alltså 28 år gammal.
En större strandpipare på stranden S om SMHI:s väderstation, vars färgringkombination avlästes, märktes som årsunge (1K) 27 juli 2012, nu alltså 6 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Anette hittade ett recept på strandmålla och spjutmålla, så jag plockade lite grand av dessa två arter, vilka är mycket allmänna på gamla tångvallar på ön, t.ex. innerst i Kausan. Anette gjorde en god stuvning på dessa mållor, som vi lade på smörgåsar till lunch.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *