DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 SEPTEMBER 2018

VÄDER
Växlande molnighet, men ganska mycket sol under eftermiddagen.
Min temp +10,2 °C kl. 08. Max temp +12,8°C kl. 02.
Nederbörd: 0,0 mm.

02:00: Medelvind NV 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +12,8°C, lufttryck 1 008,5 hPa, vattenstånd +7 cm.
08:00: Medelvind N 9,4 m/s, byvind 12,6 m/s, +10,2°C, lufttryck 1 014,8 hPa, vattenstånd +14 cm.
14:00: Medelvind NV 10,1 m/s, byvind 13,5 m/s, +12,0°C, lufttryck 1 019,5 hPa, vattenstånd +17 cm.
20:00: Medelvind NV 10,3 m/s, byvind 14,6 m/s, +11,9°C, lufttryck 1 023,2 hPa, vattenstånd +16 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:03 och ner 19:05.

PERSONAL
Josefina Pehrson Åström avlöstes av Uno Unger vid 10-tiden. Filip Jansson blir kvar tills vidare. Tommy Järås körde ut Uno till Nidingen med fågelstationens båt och såg till att Josefina kom iland.

VERKSAMHET
3 nät 06:00-07:00, 4 nät 07:00-10:00 och 7 nät 10:00-13:00 (36 nättimmar).
30 burar i Kausan 11:00-18:00 och 13 burar på Playan 11:00-19:00 (344 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En subadult fågel sträckte söderut under morgonen.
BLÅ KÄRRHÖK – En honfärgad passerade söderut under morgonen.
SPARVHÖK – Ett ex jagade över Kausan vid 09-tiden.
STENFALK – Gårdagens märkta fågel var kvar även idag.
PILGRIMSFALK – En årsunge (troligen hona) sågs flygande österut längs Nordstranden 09:50 och försvann troligen in mot Onsalalandet.
FORSÄRLA – 1 ex sträckande S

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
27 individer av 10 arter:
Ängspiplärka 6, skärpiplärka 3, gärdsmyg 7, järnsparv 2, rödhake 2, svarthätta 1, kungsfågel 1, bofink 2, bergfink 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 475 och i år totalt till 5 239.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
En rödhake märkt 13 september.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Vid inspektion av de perifera näten konstaterades att vardera en nätstolpe vid vresrosnätet på Västudden och nätet närmast V om Kruthuset hade blåst omkull under lördagens storm. Det blev till att trassla upp dessa nät som hade blåst in och fastnat i intillväxande buskage.
*I dagfjärilsväg sågs under dagen en mindre guldvinge i trädgårdsfållan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *