DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 10 SEPTEMBER 2018

VÄDER
Liksom igår mulet och rejält blåsigt under morgon med tidvis en del regn fram till 10-tiden. Därefter uppklarnande västerifrån och molnfritt från 11:30. Vid 15-tiden åter successivt mulnande. I samband med kallfrontspassagen sjönk temperaturen ca 3 grader till som lägst 14,1°C, men steg åter till ca 17 grader efter två timmar. Även vindvridning till V vid 10-tiden och SV från middagstid och i samband med det var vindstyrkan som lägst med 3 m/s kl. 11.
Min temp +14,1°C kl. 10. Max temp +18,3°C kl. 15.
Nederbörd: 1,8 mm.

02:00: Medelvind S 9,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +17,7°C, lufttryck 1 017,3 hPa, vattenstånd +5 cm.
08:00: Medelvind S 13,2 m/s, byvind 16,4 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 014,3 hPa, vattenstånd +23 cm.
14:00: Medelvind SV 6,4 m/s, byvind 9,7 m/s, +18,1°C, lufttryck 1 015,6 hPa, vattenstånd +15 cm.
20:00: Medelvind SV 8,1 m/s, byvind 9,8 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 015,8 hPa, vattenstånd +34 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:43.

PERSONAL
Magnus Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
3 nät 09:45-10:15 och 21 nät 10:15-15:45 (117 nättimmar).
28 burar i Kausan 12:15-16:30 (119 burtimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA – Två ex kvar sedan igår.
SJÖORRE – Ca 25 ex i en flock sträckte söderut under morgonen.
KUSTPIPARE – En årsunge sträckte söderut över Kausan vid 07-tiden.
KUSTSNÄPPA – 3 årsungar höll till på Playan vid 17-tiden.
BRUSHANE – En hane + en hona, båda årsungar, höll till i Kausan.
ROSKARL – Tre årsungar höll till på östra delen av ön.
GRÖNSISKA – Två ex sträckte mot SV över ön vid middagstid.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 1 och gärdsmyg 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 188 och i år totalt till 4 952.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
Årsungen av trädgårdssångare med norsk ring (Stavanger), som fångades den 7/9, kontrollerades åter idag.
Egna kontroller:
En årsung lövsångare märkt den 31/8 och en 2K+ rödstjärthona märkt den 7/9.
Dessutom avlästes en adult silltrut med färgring på Nordstranden.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fortfarande svårfångat med burfällor. Stora ytor av tångvallarna verkar inte vara attraktiva för varken skärpiplärkor eller de första ängspiplärkorna som nu har börjat uppträda. Vi lyckades dock fånga några få vadare på den enda fläcken mitt i Kausan, där det höga vattenståndet tryckte fram en hel del fluglarver ur tången. Efter regnet på morgonen kunde vi sätta upp 21 nät, men trots det fick vi bara en omärkt gärdsmyg (första för hösten) och tre kontroller (se ovan). Tydligen har det knappast anlänt några nya lättfångade småfåglar de senaste dagarna. Piplärkor, ärlor och stenskvättor är de tättingar som dominerar, men de är ganska svårfångade när de inte koncentreras till tångvallarna.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *