DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 AUGUSTI 2018

VÄDER
Under morgonen lyste solen från en nästan molnfri himmel, men från 09-tiden var det helmulet resten av dagen. Min temp +16,9°C kl. 15:50. Max temp +19,2°C kl. 13:50. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind VSV 6,7 m/s, byvind 8,0 m/s, +17,2°C, lufttryck 1 016,7 hPa, vattenstånd +16 cm.
08:00: Medelvind SV 9,4 m/s, byvind 11,6 m/s, +17,5°C, lufttryck 1 016,7 hPa, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind SSV 9,8 m/s, byvind 15,6 m/s, +18,8°C, lufttryck 1 015,4 hPa, vattenstånd +16 cm.
20:00: Medelvind SV 12,1 m/s, byvind 14,8 m/s, +18,1°C, lufttryck 1 013,7 hPa, vattenstånd +17 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation. Från och med 14:00 den 14/8 är SMHI:s väderstation tills vidare ur bruk pga renovering och kontroll av samtliga mätinstrument, vilket kan ta ett par dagar. Under tiden anges samtliga mätvärden från Gottskärs Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:47 och ner 20:45.

PERSONAL
Marianne Oomen, Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (5 år) och Alvin (3,5 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
23 nät 05:15-11:15 (138 nättimmar).
17 burar på Playan 05:00-17:00 och 28 burar i Kausan 05:00-17:00 (540 burtimmar).

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL – Två ex sträckte söderut lång ute vid horisonten, den första 11:46 och därefter ytterligare en 14:15.
HAVSSULA – Ca 20 ex i olika åldrar sträckte huvudsakligen mot S under dagen.
KUSTSNÄPPA – Tre ex varav 2 ad i sommardräkt och en årsunge rastade på Ostudden vid 16:30-tiden.
STORLABB – Under tiden 10:00-16:00 sågs regelbundet enstaka eller upp till tre ex samtidigt flygande långt ute vid horisonten. Som mest sågs 7 ex vid ett tubkikarsvep längs horisonten 14:15. Uppskattningsvis rörde det sig säkert om minst 10 olika ex.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
57 individer av 2 arter:
Rödstjärt 2 och lövsångare 55.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 301 och i år totalt till 4 419.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
En märkt grå flugsnappare i fyrområdet var högst troligt den ungfågel som ringmärktes 6/8.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
* Ett oväntat nedfall av lövsångare, som vi inte ens sett på några dagar, togs emot med stor tacksamhet. Synd bara att det var så artfattigt i näten. Förutom lövsångare fångade vi bara två rödstjärtar. Om det inte hade varit så blåsigt, så hade nog betydligt fler fåglar kunnat nätfångas.
* I avsaknad på födosökande vadare på öns tångvallar för tillfället, blev det inte heller någon fångst i vadarburarna. Vi tog därför det drastiska beslutet att lyfta in burarna för icke-fångst redan på eftermiddagen och låter den pågående personalen imorgon avgöra var de lämpligen bör sättas ut.
* En stor del av dagen ägnades åt tubkikarspan över havet för att se om det fanns några förbisträckande havsfåglar. Bortsett från ett hyfsat antal storlabbar var det endast ett måttligt antal havssulor och enstaka stormfåglar som sträckte förbi. När det blåste som mest vid 15-tiden (12,5 m/s i medelvind) hade den sydvästliga vinden sannolikt vridit alltför mycket mot S för att vara optimal för havsfågelskådning.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *