TORSDAG 14 SEPTEMBER

VÄDER
I gryningen växlande molnighet med en del dimmoln, men ganska snart klarnade det upp och under stora delar av dagen var det nästan helt molnfritt. Sent under eftermiddagen och under kvällen mulnade det åter. God sikt.
Min. temp. +10,7°C kl. 09:00 och max. temp +15,4°C kl. 17:00.
02:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,9°C, lufttryck 983,9 hPa, vattenstånd +41 cm
08:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,8°C, lufttryck 987,5 hPa, vattenstånd +31 cm
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,4°C, lufttryck 990,9 hPa, vattenstånd +28 cm
20:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,8°C, lufttryck 993,5 hPa, vattenstånd +19 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:32.

PERSONAL
Eva Mattsson, Eva Engberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:30, 24 nät 07:30-09:00 och 28 nät 09:00-14:30 (215,5 nättimmar).
16 burar i Kausan 10:00-18:00, 12 burar på Hamnudden 12:00-18:00 samt på Playan 7 burar 13:00-15:00 och 10 burar 15:00-18:00 (244 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – En adult fågel sågs flyga västerut längs nordstranden från Ostudden 15:25.
BLÄSAND – Minst 10 ex har rastat vid ön idag.
SNATTERAND – Ett honfärgat ex, troligen årsunge (1K), rastade S om Svacken tillsammans med 7 bläsänder och en stjärtand vid 17-tiden.
STJÄRTAND – Ett ex är fortfarande kvar på ön och sågs idag bl.a. tillsammans med bläsänder S om Svacken.
HAVSSULA – Endast en adult sågs förbiflygande utanför Västudden idag.
SPARVHÖK– Ett ex sågs jagande på ön vid middagstid.
KENTSK TÄRNA – En ad i sällskap med en årsunge har hållit till på ön under dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
72 individer av 14 arter.
Större hackspett 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 2, gärdsmyg 8, järnsparv 2, rödhake 19, rödstjärt 14, ärtsångare 4, lövsångare 8, kungsfågel 3, grå flugsnappare 1, bofink 2, bergfink 2 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 402 och i år totalt till 6765.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 1, skärpiplärka 1, rödhake 1 och sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Äntligen blev det en förbättring avi vädret. En mojnande vind från norr med en klar och något kylig luft bidrog till att flera nya arter för veckan hamnade i näten. Större hackspett utgjorde den mest udda fångsten och bokfördes som art nr 100 i årets ringmärkningsprotokoll. Vidare ringmärktes gärdsmyg och bofink för första gången i höst.
*Idag avslutades renoveringen av Lillelandsfyren och byggplattformen som stått intill fyren sedan i maj transporterades från platsen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *