TISDAG 12 SEPTEMBER

VÄDER
Regn ett par timmar under efternatten men åter uppehåll vid 05-tiden. Från gryningen växlande molnighet, dock huvudsakligen solsken från en i det närmaste molnfri himmel under eftermiddagen och kvällen. God sikt.
Min. temp. +14,6°C kl. 04:00 efter en regnskur och max. temp +16,5°C kl. 13:00 och 15:00.
02:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 16 m/s, +15,9°C, lufttryck 992,0 hPa, vattenstånd +35 cm
08:00: Medelvind SSV 13 m/s, byvind 17 m/s, +15,5°C, lufttryck 992,1 hPa, vattenstånd +38 cm
14:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,2°C, lufttryck 992,7 hPa, vattenstånd +13 cm
20:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 13 m/s, +15,9°C, lufttryck 996,8 hPa, vattenstånd +29 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:39 och ner 19:37.

PERSONAL
Eva Mattsson, Eva Engberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
12 burar på Hamnudden 08:20-19:20, 16 burar i Kausan 09:20-19:20 och 10 burar på Playan 15:20-19:20 (332 burtimmar). Inläggning av märkdata i FAGEL – alla nymärkningar till dags dato är nu datalagda.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – Förutom 3 rastande fåglar (2 adulta hanar och ett honfärgat ex) sträckte minst 80 ex söderut under morgonen fördelade på 4 flockar. Stor majoritet av adulta (2K+) hanar.
STJÄRTAND – Ett ex höll till i en gräsandsflock i Kausan under morgonen och sågs även på Ostudden under eftermiddagen. Dessutom en flock med 12 ex som sträckte söderut utanför Västudden 09:34.
HAVSSULA – Minst 600 ex passerade söderut under dagen. Dräkterna utgjorde ett brokigt galleri – allt från 2K till adulta, dock ingen juvenil fågel med säkerhet.
STENFALK – En årsunge (1K) jagade förgäves efter en piplärka längs nordstranden 09:40. Efter den misslyckade jakten satt den en stund och vilade sig ute på Västudden.
KUSTSNÄPPA – 3 årsungar (1K) rastade på ön under dagen.
SANDLÖPARE – 3 årsungar (1K) rastade längst ut på Hamnudden.
SKOGSSNÄPPA – Ett ex rastade på Ostudden under eftermiddagen.
KUSTLABB – Två adulta fåglar i ljus morf passerade tillsammans söderut rakt över Västudden 10:02.
KENTSK TÄRNA – En ad i sällskap med en årsunge (1K) flög omkring utanför nordstranden under större delen av dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
9 individer av 5 arter.
Kärrsnäppa 5, brushane 1, roskarl 1, ängspiplärka 1 och skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 296 och i år totalt till 6659.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Större strandpipare 1, kärrsnäppa 1, myrspov 1 och skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim).

ÖVRIGT
* Senaste dagarna har varit både blåsiga och regniga, vilket inte är så mycket att skryta med. Dock kan Nidingen ståta med att den gångna natten var varmast i landet med +16,5°C.
*Den hårda vinden har omöjliggjort nätfångst och försvårat burfångst även idag. Vi har dock jobbat hårt med burar på olika strandavsnitt och några vadare blev det till slut.
*Dagens behållning var framför allt det massiva sträcket av havssula med ett par kustlabbar som krona på verket.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *