MÅNDAG 26 JUNI

VÄDER
Växlande molnighet från gryningen och vidare framåt. Från 09-tiden var det huvudsakligen molnfritt. God sikt.
Min. temp. +12,7°C kl. 02:00-03:00 och max. temp. +16,4°C kl. 14:00.
02:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 18 m/s, +12,7°C, lufttryck 998,6 hPa, vattenstånd +34 cm
08:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 18 m/s, +14,2°C, lufttryck 997,9 hPa, vattenstånd +43 cm
14:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,4°C, lufttryck 1 003,0 hPa, vattenstånd +29 cm
20:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 16 m/s, +14,8°C, lufttryck 1 004,9 hPa, vattenstånd +44 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:10.

PERSONAL
Anette Unger, Isabella Unger (13 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag pga för hård blåst.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – 4 ex sträckte mot SV utanför Nordstranden 11:17.
SMÅLOM – Två ad i sommardräkt sträckte söderut V om ön 13:07.
HAVSSULA – 3 ex passerade långt ute vid horisonten vid 14-tiden och ytterligare 1 ex 19:09.
TOFSVIPA – Ett ex, troligen en årsunge, rastade innerst i Kausan vid 09-tiden.
KÄRRSNÄPPA – En adult fågel i sommardräkt av rasen alpina rastade innerst i Kausan vid 09-tiden.
GLUTTSNÄPPA – Två ex höll till i Kausan och på Playan under förmiddagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter, samtliga pulli.
Fiskmås 3 och tretåig mås 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 341 och i år 4 373.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
På Västra sjömärket häckar i år 4 par tretåiga måsar varav två par har förlorat ägg och/eller ungar. I en av de misslyckade häckningarna har en färgringmärkt, tidigare avläst, som en av ungarna, som märktes här på Nidingen 2014, alltså nu häckat som treåring. I det andra boet som misslyckades, troligen en av de senaste blåsdagarna, stod i dag den färgringmärkta MCX, som också kläckts här på ön 2014. Denna MCX lämnade Nidingen tidigt födelseåret och lästes av i Hanstholm, Jylland redan den 3 augusti 2014.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fortsatta hårda vindar omöjliggjorde nätfångst idag också, så det blev mer inomhusgöromål i stället och förstås en del glanande över ett hav, som dock tyvärr visade sig vara väldigt tomt på havsfåglar. Bara några havssulor och två smålommar blev resultatet. I stället gjordes en hel del intressanta häckningsiakttagelser:
*Knölsvanparet fick idag tre ungar i sjön, men tyvärr hade de bara en unge kvar i livet när kvällen kom.
*Gravandparen har utsatts för hård trutpredation och bortsett från den första kullen på 9 ungar, som kanske klarade sig till fastlandet den 15 juni, har idag den tredje kullen sedan den 24 juni fått sina ungar sjösatta men alla tre paren har också förlorat alla sina ungar inom två dygn. Det är tufft att vara nykläckta gravandsungar på Nidingen.
*Ett nytt strandpiparbo med 4 ägg hittades S om Rissastenen, vilket ruvades av Vi/Met Mb/Gu. Boet i vadarfällan, som jag berättade om igår, fortsatte att förlora sina ägg och idag låg bara ett ägg kvar i bogropen. Är det vattenrallen som är tjuven?
*Idag sågs för första gången i år att stenskvättan hade lyckats med sin häckning på Västudden. Minst en flygg unge blev matad av honan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *