MÅNDAG 25 SEPTEMBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 SEPTEMBER 2017

VÄDER
Friska vindar från ostsektorn under förmiddagen, något avtagande under sena eftermiddagen. Mest klart och god sikt.

02:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s +15,1°C, lufttryck 1031 hPa, vattenstånd +5 cm
08:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,9°C, lufttryck 1031 hPa, vattenstånd -5 cm
14:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,7°C, lufttryck 1030 hPa, vattenstånd -8 cm
20:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,6°C, lufttryck 1030 hPa, vattenstånd -12 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:06 och ner 19:01

PERSONAL
Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle och Alf Petersson.

VERKSAMHET
28 nät 06:00-07:30, 27 nät 07:30-19:00 (352,5 nättimmar).
18 burar på Playan, 14 i Kausan, samt 6 på Hamnudden 06:00-20:00 (532 burtimmar).
Fortsatt röjning av övervuxna stigar och nätgator. Bytte nät 6C, 12A och 12C, då de därvarande näten var riktigt risiga och fulla med hål. Ulf och Henning lagade och servade våra två gräsklippare, och dessutom släpade vi iväg de gamla ruttna ”turistborden” till eldplatsen och förpassade dem till de sälla jaktmarkerna.

OBSERVATIONER
Havssula 6 ad. mot S., Toppskarv 145 ex. räknades in på Klockfotsrevet under morgonen, Brun kärrhök 1 juv. kom längs Nordstranden och sträckte in mot fastlandet, Sparvhök 1 mot S., Fiskgjuse 1 ex. passerade ön och flög även den in mot fastlandet, Stenfalk 1 stäckande mot S., Lärkfalk 1 ex. förbiflygande, Kustpipare 2 rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
109 individer av 13 arter:
Ängspiplärka 11, Gärdsmyg 11, Järnsparv 11, Rödhake 35, Taltrast 1, Gransångare 9, Lövsångare 2, Kungsfågel 4, Blåmes 6, Bofink 4, Bergfink 7, Grönsiska 1 och Sävsparv 7.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 187 och i år totalt till 7 550.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Skärpiplärka 1, Ängspiplärka 1, Rödhake 7, Koltrast 2, Kungsfågel 2 och Blåmes 6.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3 timmar.

ÖVRIGT
Mycket fågel har idag passerat och vistats på ön, ffa piplärkor och finkar. Tyvärr gjorde den friska ostvinden det svårt för oss att bedriva nätfångst. Trots vinden lyckades vi ändå återigen komma över 100 ringmärkta fåglar idag. Vi lever efter den gamla hederliga devisen; socialstyrelsen rekommenderar minst 100 ringmärkta fåglar per dag…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *