tisdag 13 september

VÄDER
Stjärnklar, nästan tropisk natt med närmare +19 grader! Mycket god sikt och stigande vattenstånd.
Högtrycket stabilt.
Under efternatten vridande vind till OSO, i princip av ostlig riktning.
En del moln i gryningen, men ganska snart hade vi en molnfri morgon.
Solig och varm dag, tidvis med en del moln. Mycket god sikt.

02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +18,2° C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1022 hPa
08:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, temp +17,8° C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1021 hPa
14:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, temp +20,5° C, vattenstånd +11cm, lufttryck 1021 hPa
20:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 5 m/s, temp +19,5° C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1020 hPa

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:41 och ner 19:34

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Stig Fredriksson.

VERKSAMHET
17 nät 05:30-11:00 (94 nättimmar).
31 burar i Kausan 06:00-20:30 (450 burtimmar).

OBSERVATIONER:

SMÅLOM – en individ i sommardräkt sydvart 10:45.

HAVSSULA – en 3K och en 5K+ mot söder i dag.

GRÅHÄGER – ett ex rastande längs Nordstranden … under visst besvär. Trutarna var inte nådiga.

BRUN KÄRRHÖK – en 3K+ hona, någon kilometer väster om Nidingen, sträckte söderut 08:25.

SPARVHÖK – en sträckande, en jagande. Den senare tog en svartvit flugsnappare …

TORNFALK – två sträckande S.

STENFALK – en hona in från NV klockan 06:55. Siktade in sig på Västuddens vadare. Oklart hur jakten gick.
Fyra timmar senare, 10:58, kom en hanne på låg höjd från norr och smet in mellan Stefans hus och stationen.
Den slog om till ”björktrastflykt” över trädgårdsfållan och försvann bakom muren.

VATTENRALL – tre skrikande individer i dag.

KUSTPIPARE – en hördes sträcka under morgonen.

BRUSHANE – en 1K hona stationär. Ringmärktes.

MYRSPOV – en septett i Kausan.

GLUTTSNÄPPA – en hördes under f.m. Trolig sträckare.

SILLGRISSLA – några sydsträckande i dag.

FORSÄRLA – en flög söderut över stationen 10:50, ivrigt lockande.

RÖRSÅNGARE – ett ex ringmärktes.

SVARTVIT FLUGSNAPPARE – dödad av sparvhök (analys av fjäderhög i efterhand).

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 9 arter:
större strandpipare 6, kärrsnäppa 19, rödbena 1, brushane 1, roskarl 2,
skärpiplärka 5, järnsparv 1, rödstjärt 1 och rörsångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 692 och i år 6131.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
kustsnäppa 1, kärrsnäppa 6, myrspov 2, roskarl 1, skärpiplärka 2, järnsparv 1 och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
I gryningen städades och tömdes gästtoaletten p.g.a. de senaste dagarnas ”livliga frekventering”.

ÖVRIGT:

* Marianne putsade fågelstationens fönster in- och utvändigt.

* Göran och Stig gjorde varsin kortare ringmärkningsguidning (rörsångare resp. kustsnäppa)
för Stefans gäster.
Dessa representerade turismnäringen i Halland. Flera av dem uttryckte sin mycket positiva
upplevelse över Nidingen.

* När de senare lämnade Nidingen, fick vi rester från konferensens supé:
kolgrillad lax, olivpajer, tomater och sallad samt en stor kladdkaka för minst 12 personer!

* Mitt på dagen, i värsta hettan, grävde vi upp norra halvan av Kausan med tre grepar
och placerade om 30 burar.
Vi vände på tång och gyttja, placerade allt smaskigt vid varje ingång och vartefter vi gick vidare,
kom myrspovarna in för lunch bland vadarfällorna.

* Två hantverkare har kommit ut för att stanna en tid och renovera de gamla fyrarna invändigt
samt ge Storbryggan några nya plankor, som ska stå emot kommande stormar.
De bor i bagarstugan.

VID DATORN
Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *