onsdag 14 september

VÄDER
Lätt överskyad natt med de ljusstarkaste stjärnorna lysande genom de tunna molnen. Fortfarande mycket ljumma nätter med nära +19 grader frampå småtimmarna.
Helmulen morgon och f.m. med mycket god sikt. Något lättande från klockan 11 och därefter pressande sol trots viss molnslöja. Efter väderobsarna klockan 14 började det dra sakta, sakta från västsektorn.

02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +18,9° C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1021 hPa
08:00: Medelvind OSO 3 m/s, byvind 4 m/s, temp +18,7° C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1022 hPa
14:00: Medelvind OSO 3 m/s, byvind 4 m/s, temp +18,7° C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1022 hPa
17:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, temp +20,2° C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1022 hPa
20:00: Medelvind vxl 1 m/s, byvind 1 m/s, temp +19,0° C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1021 hPa

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:31

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Stig Fredriksson.

VERKSAMHET
23 nät 05:30-10:30 (115 nättimmar).
31 burar i Kausan 06:00-11:00 (155 burtimmar).

OBSERVATIONER
BLÄSAND – nio sträckande S. En sextett ”vitbukar” hade sällskap med en stjärtand. Därutöver tre bläsandshannar, som flyttade söderut som en samspelt trio.
STJÄRTAND – klockan 06:50 en 1K+ honfärgad tillsammans med en sextett bläsänder.
SVÄRTA – 25 äldre svärtor i tre flockar (14+6+5). I den större flocken ingick en sjöorre, medan de sex svärtorna hade en sjöorrekvintett med sig.
GRÅHAKEDOPPING – en äldre individ, nära nog i sommardräkt, flög mot SO norr om Nidingen 09:45.
BRUN KÄRRHÖK – en 1K, längs och över Nordstranden, sträckte ut SV 10:05.
TORNFALK – en 1K+ honfärgad mot söder 08:20 strax väster om ön.
LJUNGPIPARE – den nyligen ringmärkta ungfågeln sågs på Playan under storstädningen på e.m.
KUSTSNÄPPA – en tioflock i Kausan under e.m.
SANDLÖPARE – tre stationära.
BRUSHANE – två 1K i Kausan.
MYRSPOV – en septett alternerade mellan Ostudden och Kausan.
TORDMULE – ett ex anlände från N, landade och fiskade därefter strax norr om Västudden.
TOBISGRISSLA – en 2K+ förbiflygande norrut.
FORSÄRLA – en flög över stationen 07:15 och landade ev. neråt Hamnudden.
GRANSÅNGARE – två rastande, varav en ringmärktes.
KUNGSFÅGEL – möjligen fem olika individer, varav en ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 8 arter:
kustsnäppa 1, kärrsnäppa 5, myrspov 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, lövsångare 2, gransångare 1 och kungsfågel 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 705och i år 6144.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
kärrsnäppa 4, myrspov 1 och gärdsmyg 1.

UPPDRAGSARBETE
Städning av Playan efter haveristens vrakdelar samt övrigt skräp på Ostudden (3 tim).

ÖVRIGT
* Haveristens båtdelar och annat, som legat hopsamlat i högar på Playan, bars upp till stigen av Göran så att det kan fraktas bort med transport- eller skottkärran. Mindre ägodelar hittades på ostligaste delen av Playan, nära Ostudden, och bars hem i en säck av Marianne.
* Minst 16 tumlare observerade på f.m. De tre första grupperna (5+3+3) rörde sig stadigt mot väster långt norr om Nidingen. Två timmar senare sågs en flock på minst fem djur födosöka några hundra meter norr om Nordstranden i höjd med Strandoxeln.
Klockan 16:30-16:45 sågs fem grupper med sammanlagt över 20 djur! Största grupp omfattade minst sju tumlare.
Vid 19-tiden kunde en grupp bestå av minst 11 djur. Fortfarande på nordsidan av Nidingen.
* Byggarbetarna ägnade nästan hela dagen åt Storbryggan. De passade på när det var lågt vattenstånd och svaga vindar.

 
Göran Anderssons foto.
URSÄKTA RÖRAN … … vi bygger om! I dag är det s.k. tumlarväder … alltså så lugnt på havet att det är lätt att se förbipasserande tumlare. Vi avsatte ca 20 minuters spaning norrut från fågelstationens gårdstun med tubkikarna och såg tre grupper med sammanlagt minst elva tumlare (5+3+3). … De tre familjerna med äldre och unga djur, tumlade västerut i den breda passagen mellan Malön och Nidingen. Ett par timmar senare sågs en grupp till på samma kurs. En riktigt fin tumlardag med andra ord! Högtryck ger oftast svaga vindar och lågvatten, så de två byggarbetarna passade i dag på att reparera Storbryggan. Småningom ska de återgå till att vitmena insidan av de två gamla fyrarna. Uppe till vänster på fotona från Storbryggan, skymtar Klockfotsrevets koloni av knubbsälar. Det är förresten därute toppskarvarna ofta vilar mellan fiskafängena. Finväder betyder också besökare i riktigt små båtar. I dag kom det ut en liten eka med snurra till Nidingen: – Ja, jag skulle egentligen ut till Malön, men det var så lugnt på havet att jag fortsatte!
Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.

VID DATORN
Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *