onsdag 23 mars

VÄDER

Mulen råkall morgon. Omslag till vindar från nordsektorn och uppklarnande.

02:00:  SO  2,1-3,9 m/s, 95 % RH,  +4,4°C, vattenstånd, +1 cm

06:00:  N   5,0-6,2 m/s, 97 % RH, +4,0°C, vattenstånd +3 cm

10:00: NO  7,3-10,3 m/s  79 % RH, +5,1°C, vattenstånd -10 cm

14:00: NO  6,6-8,2 m/s,  79 % RH, +5,7°C, vattenstånd -8 cm

18:00:  N   7,1-11,0 m/s, 79 % RH, +5,4°C,  vattenstånd -3cm

 

Uppgifter från SMHI ”SENASTE DYGNET” och ”HAVSVATTENSTÅND” från Onsala

Solen upp 06:07 och ned 18:32

PERSONAL

Marianne Bäckvall, Per Arne  Lindgren, Olof Östberg och Tommy Järås

VERKSAMHET

  • Ringmärkning med nät, 29 st 5.30-14.30 och burar 37 st 5.30-19.00 och en fröfälla 5.30-19.00.

OBSERVATIONER

Snatterand 1 par öster om playastenen.

Sångsvan  19 mot öster kl.12:30

Sjöorre  minst 400 liggande söder om Klockfotsrevet

Pilgrimsfalk 1 ad jagade över västudden. Falken drog sedan norrut och började skruva upp sig långt norr om ön.

I nordvinden drev falken söderut samtidigt som den skruvade uppåt. Falken fortsatte att driva söderut och försvann i kikaren långt ner i söder fortfarande skruvande.

Tofsvipa  3 ex rastade en kort stund

Fiskmås  40-50 fåglar uppe i kolonierna norr hönshuset och ute på västudden

Korp  2 höll till på ön några timmar. Åt bl.a. på en död intorkad 2K tretåig mås.

Snösparv 6 på Ostudden

RINGMÄRKNING

Skärsnäppa   1, Rödhake 1, Koltrast  22, Kungsfågel 3 och Bergfink  1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 281 ex och i år 281 ex.

KONTROLLER

Den ringmärkta knölsvanen som håller till här är den honan som häckade på SO-udden förra året.

UPPDRAGSARBETE

En halvtimmas skräpplockning.

Övrigt

Idag gästades vi av Anders Magnusson och Olle Hydén med familjer. Deras båt var sjösatt idag och första turen gick till Nidingen.

VID DATORN                                                                                                      

Tommy Järås

Skärsnäppa Nidingen, Hl 250 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Skärsnäppa Nidingen, Hl 1 ex. ringmärktes (Tommy Järås)
Knölsvan Nidingen, Hl 2 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Sångsvan Nidingen, Hl 19 adult sträckande no (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Grågås Nidingen, Hl 4 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Kanadagås Nidingen, Hl 4 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Gravand Nidingen, Hl 4 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Snatterand Nidingen, Hl 2 ex. rastande (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Gräsand Nidingen, Hl 4 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Ejder Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Sjöorre Nidingen, Hl 400 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Småskrake Nidingen, Hl 20 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Storskarv Nidingen, Hl 15 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Toppskarv Nidingen, Hl 12 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Pilgrimsfalk Nidingen, Hl 1 adult 08:40-08:50 (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Vattenrall Nidingen, Hl 10 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Strandskata Nidingen, Hl 25 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Större strandpipare Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Tofsvipa Nidingen, Hl 3 ex. rastande (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Fiskmås Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Silltrut Nidingen, Hl 14 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Gråtrut Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Havstrut Nidingen, Hl 10 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Tretåig mås Nidingen, Hl 65 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Tobisgrissla Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Ringduva Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Sånglärka Nidingen, Hl 2 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Skärpiplärka Nidingen, Hl noterad (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Gärdsmyg Nidingen, Hl 10 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Rödhake Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Rödhake Nidingen, Hl 1 ex. ringmärktes (Tommy Järås)
Koltrast Nidingen, Hl 30 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Koltrast Nidingen, Hl 22 ex. ringmärktes (Tommy Järås)
Kungsfågel Nidingen, Hl 3 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Kungsfågel Nidingen, Hl 3 ex. ringmärktes (Tommy Järås)
Kråka Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Korp Nidingen, Hl 2 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Stare Nidingen, Hl 6 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Bofink Nidingen, Hl 10 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Bergfink Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Bergfink Nidingen, Hl 1 ex. ringmärktes (Tommy Järås)
Gråsiska Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Snösparv Nidingen, Hl 6 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Gulsparv Nidingen, Hl 3 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)
Sävsparv Nidingen, Hl 1 ex. (Tommy Järås, Per Arne Lindgren)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *