fredag 15 juli

VÄDER
I gryningen var det molnfritt över Nidingen men en molnbank låg i öster och söder. Ganska god sikt. Efterhand växlande mängd av vackert-väder-moln, men under eftermiddagen-kvällen tidvis helt molnfritt och rejält varmt. Dagens max. temp. inträffade 15:00 och uppgick till +19,8° C.
02:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +16,0° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +12 cm.
08:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, temp. +16,6° C, lufttryck 1012 hPa, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +18,9° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +9 cm.
20:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, temp. +17,4 C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +6 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:42 och ned 21:54.

PERSONAL
Uno och Anette Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (12 år), Josefin (10 år) och Elias (3 år) samt Malin Unger med barnet Charlie (4 år).

VERKSAMHET
34 burar i Kausan 04:30-19:30 (510 burtimmar).
17 nät 05:15-11:15 (102 nättimmar).
Avläsning av årets färgringmärkta ungfåglar av tretåig mås fortsatte även idag. Dessutom avslutades årets märkning av tretåiga måsar, då de två sist kläckta ungarna fick sina ringar.

OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA – Ca 10 adulta fåglar av rasen alpina rastande.
ENKELBECKASIN – Ett ex burfångades i Kausan och ringmärktes.
MYRSPOV – En adult hane födosökte under kvällen på Playans tångvallar.
SMÅSPOV – Ett ex stationärt på ön sedan en tid.
GRÖNBENA – Minst 1 ex rastande.
ROSKARL – 3 adulta ex rastande på Playan.
SKOGSDUVA – Tre ex kom flygande en sväng runt fyrområdet och landade ute på nordstranden vid 05:30-tiden. De sågs ej senare vid eftersök.
GRÅSPARV – En årsunge under hp-ruggning nätfångades på nätplats 5 och ringmärktes. Troligen första fyndet på Nidingen sommartid.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter:
Större strandpipare 2 (1 pull)
Kärrsnäppa 2
Enkelbeckasin 1
Rödbena 3
Drillsnäppa 2
Tretåig mås 2 pulli
Skärpiplärka 7
Gråsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 428 och i år 4172.

KONTROLLER
Vid avläsning av färgringarna på årets ungfåglar av tretåig mås, har vi nu efter fem dagar noterat 52 flygga årsungar och 9 ej ännu flygga ungar kvar i sina bon av totalt 70 ringmärkta.
Egna korttidskontroller av en kärrsnäppa och 10 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
I samband av iordningställandet av havsfågelobservationsplatsen passade Magnus även på att delvis bygga upp den nedrasade stenmuren mellan brandskjulet och nätplats 5A.
Rörmokare Per kom inte ut idag som planerat, utan vi löste via telefon de problem som fanns och de åtgärder som behövde göras för öns vattenförsörjning.
Med Stefans ribb-båt följde en brandskyddsman ut för att kontrollera brandskyddet på ön.
Något överraskande fick vi två nya årsarter i ringmärkningen, dels inte helt oväntat en enkelbeckasin, dels mycket oväntat en gråsparv.

Uno Ungers foto.
Uno Ungers foto.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *