torsdag 14 juli

VÄDER
Huvudsakligen mulet från gryningen och fram till middagstid. Under eftermiddag och kväll lättade molntäcket en hel del och solen värmde gott, då det nästan blev vindstilla. God sikt. Dagens max. temp. +17,6° C.
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +14,6° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +24 cm.
08:00: Medelvind SSV 7 m/s, byvind 9 m/s, temp. +14,6° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +5 cm.
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, temp. +16,3° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +12 cm.
20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, temp. +17,5 C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +4 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:40 och ned 21:56.

PERSONAL
Uno och Anette Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (12 år), Josefin (10 år) och Elias (3 år) samt Malin Unger med barnet Charlie (4 år).

VERKSAMHET
34 burar i Kausan 04:30-22:30 (612 burtimmar).
14 nät 05:15-10:15 (70 nättimmar).
Avläsning av årets färgringmärkta ungfåglar av tretåig mås fortsatte även idag.

OBSERVATIONER
SMÅSNÄPPA – Ett adult ex födosökte i tångvallen på SO-udden även idag.
KÄRRSNÄPPA – 12 adulta fåglar av rasen alpina rastande.
SMÅSPOV – Ett ex stationärt på ön sedan en tid.
GRÖNBENA – 2 ex höll till i Kausan.
ROSKARL – 3 ex rastande på Playan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 ex av 5 arter:
Rödbena 1
Tobisgrissla 5 pulli
Skärpiplärka 6
Rörsångare 1
Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 408 och i år 4152.

KONTROLLER
Vid avläsning av färgringarna på årets ungfåglar av tretåig mås, har vi nu efter fem dagar noterat minst 52 flygga årsungar av totalt 68 ringmärkta.
En egen kontroll av en strandskata i Kausan visade sig ha ringmärkts som årsunge på Nidingen 23/7 2012.
I övrigt endast egna kontroller av 12 årsunga skärpiplärkor.

”På väg upp för att hämta ner de två sista ungarna för märkning.”

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Malin har idag förtjänstfullt rensat vårt toalettrums avlopp och vattenlås så att vattnet nu rinner ut ordentligt. Dessutom har hon bytt ut den trasiga plastkåpan till en ny.
Under denna vecka har vi tagit upp den första raden av årets potatis. Anette och Elias har ogräsrensat samt kupat resten av våra två potatisland.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *