onsdag 13 juli

VÄDER
I gryningen delvis mulet men med en del luckor i molntäcket samt ganska god sikt. Efter hand växlande molnighet och tidvis en hel del solsken. Dagens max. temp. +17,2° C.
02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, temp. +14,7° C, lufttryck 1007 hPa, vattenstånd +28 cm.
08:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, temp. +15,0° C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd +14 cm.
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, temp. +17,2° C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd +24 cm.
20:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, temp. +16,2 C, lufttryck 1010 hPa, vattenstånd +10 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:38 och ned 21:57.

PERSONAL
Uno och Anette Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (12 år), Josefin (10 år) och Elias (3 år) samt Malin Unger med barnet Charlie (4 år).

VERKSAMHET
34 burar i Kausan 04:30-22:30 (612 burtimmar).
Avläsning av årets färgringmärkta ungfåglar av tretåig mås fortsatte även idag.
Sträckbevakning av havsfåglar stor del av dagen.

OBSERVATIONER
GULNÄBBAD LIRA – Magnus upptäckte ett ex ca 1 km NV om Nidingen 21:07, när han precis börjat spana från brandskjulet efter ett par timmars uppehåll i sträckbevakningen. Strax därefter försvann den för oss ur sikte bakom fyrmästarhuset, men återupptäcktes V om Jeppesten efter att vi flyttat oss till obsplatsen vid flaggstången. Därifrån kunde vi njuta av lirans fortsatta flykt mot SO fram till 21:18, då vi såg dess sista bågar över horisonten rakt S om Nidingen.
SMÅSNÄPPA – Ett adult ex födosökte i tångvallen på SO-udden under kvällen.
SPOVSNÄPPA – Två adulta fåglar i sommardräkt flög upp från Hamnudden och landade på Västudden 09:20.
KÄRRSNÄPPA – 5-10 adulta fåglar av rasen alpina rastande.
SMÅSPOV – Ett ex stationärt på ön sedan en tid.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex rastade på ön hela dagen.
GRÖNBENA – 2 ex höll till i Kausan.
ROSKARL – Totalt 4 ex varav en hona i Kausan större delen av dagen och 3 hanar på SO-udden under kvällen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 ex av 5 arter:
Större strandpipare 2 pulli
Rödbena 2
Grönbena 2
Skärpiplärka 1
Stare 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 394 och i år 4138.

KONTROLLER
Vid avläsning av färgringarna på årets ungfåglar av tretåig mås, har vi nu efter fyra dagar noterat minst 45 flygga årsungar av totalt 68 ringmärkta.
Två relativt nykläckta kullsyskon av rödbena som märktes den 31/5 kontrollerades tillsammans idag efter samtidig burfångst i Kausan.
En grönbena som märktes för 6 dagar sedan kontrollerades utan att den gått upp i vikt.
I övrigt endast egna kontroller av 5 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Magnus har jobbat stor del av dagen med att iordningställa en havsfågelobservationsplats bakom (norr om) det s.k. brandskjulet. För att få fri sikt mellan Råöobservatoriet och västerut till fyrmästarhuset (Stefans hus) röjde Magnus bort hälften av vresrosen väster om nätplats 11 (köksnätet). När jag nu på kvällen bad Magnus inviga den färdiga obsplatsen för en bild (tro det eller ej), så upptäcker han en intressant bågflygare en knapp kilometer ut 21:07, som så gott som omgående visade sig vara en gulnäbbad lira. Minsann ingen dum invigning av denna nya obsplats! I inte mindre än 11 minuter kunde vi sedan följa liran på sin väg mot SO, mot slutet från flaggstångsplatsen vid tvättstugan i lä för VSV-vinden på 9-12 m/s.

Uno Ungers foto.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *