tisdag 12 juli

VÄDER
Från gryningen mulet, dock sikt in till fastlandet trots lätt duggregn tidvis. Under eftermiddagen och kvällen lättade molntäcket något, vilket på grund av tilltagande solsken tidvis resulterade i en tydlig temperaturökning. Dagens max. temp. +17,9° C.
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, temp. +16,1° C, lufttryck 1001 hPa, vattenstånd +28 cm.
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, temp. +16,0° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd +18 cm.
14:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 11 m/s, temp. +17,9° C, lufttryck 1004 hPa, vattenstånd +24 cm.
20:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, temp. +16,9° C, lufttryck 1006 hPa, vattenstånd +16 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:37 och ned 21:58.

PERSONAL
Uno och Anette Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (12 år), Josefin (10 år) och Elias (3 år) samt Malin Unger med barnet Charlie (4 år).

VERKSAMHET
Bur- och nätfångst ställdes in under morgon och förmiddag på grund av otjänligt väder. Under tiden 16:30-22:30 användes 34 burar i Kausan (204 burtimmar).
Avläsning av årets färgringmärkta ungfåglar av tretåig mås, då de sedan de blivit flygga bl.a. sitter på Lilla bryggan och på stenarna i Kausan. Under tiden 16:30-22:30 användes 34 burar i Kausan (204 burtimmar).

OBSERVATIONER
SMÅSNÄPPA – 3 adulta ex födosökte i tångvallen på SO-udden under tiden 17:30-20:30.
KÄRRSNÄPPA – Ca 10 adulta fåglar av rasen alpina rastande.
SMÅSPOV – 2 ex stationära på ön sedan en tid.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex rastande på Playan mitt på dagen.
GRÖNBENA – 2 ex höll till i Kausan.
SKRÄNTÄRNA – En adult fågel. Magnus upptäckte den på det hägerlika lätet 11:20, då den sakta flög västerut längs Playan. Efter ca 5 minuter återupptäckte vi den, då den flög österut längs Playan mot Ostudden, där den sedan sågs flyga omkring under ca 5 minuter, innan den till sist troligen slog till ur synhåll för oss som stod i fyrområdet.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 ex av 3 arter:
Tretåig mås 2 pulli
Hussvala 5 pulli
Stare 7
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 385 och i år 4129.

KONTROLLER
Vid avläsning av färgringarna på årets ungfåglar av tretåig mås, har vi nu efter tre dagar noterat minst 36 flygga årsungar av totalt 68 ringmärkta.
En grönbena som märktes för 5 dagar sedan kontrollerades utan att den gått upp i vikt.
I övrigt endast egna kontroller av 3 årsunga skärpiplärkor.
En större strandpipare märkt som 2K+ hane på Nidingen 26/6 2012 kontrollerades i dag längst in Kausan.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (3 tim).

ÖVRIGT
Magnus går och väntar på bättre fjärilsväder. Tyvärr är det alltför blåsigt för ljusfångst och hittills denna vecka har vi mest noterat vad vi stött i vegetationen dagtid. Totalt har vi i alla fall hittills sett ett 60-tal arter inkl. alla mikrofjärilar.

VID DATORN

uno
Trevligt med alla dessa flygga tretåiga måsar som nu flyger omkring och flygtränar och gärna emellanåt vilar en stund på Lilla bryggan. Samtliga hittills 68 ringmärkta ungar har även fått en lättavläst gul färgring med bokstäver/siffror på vänster ben. Vi har nu på tre dagar läst av 36 individer, som åtminstone tillfälligt lämnat bohyllorna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *