Tisdag 21 april 2015

VÄDER

Klar natt. Soligt hela dagen. Sikten mycket god.

02:00: Medelvind 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,1°C, vattenstånd -18 cm.
05:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0°C, vattenstånd -15 cm.
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 7 m/s, +11,0°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd -19 cm.
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,8°C, vattenstånd -15 cm.
20:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,0°C, vattenstånd -12 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:51 och ner 20:33.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

15 nät 06:00-07:00 och 20 nät 07:00 -14:00.

OBSERVATIONER

I dag var det för första dagen sedan vi kom hit ett visst sträck över havet, främst av

SJÖORRE och SMÅLOM.
ALFÅGEL Den honfärgade fågeln är kvar tillsammans med sjöorreflocken.
SPARVHÖK En hona kom insträckande, efter rovfågelfria dagar sedan vi kom hit.
PILGRIMSFALK En 2K-fågel kom jagande och slog en tobisgrissla som den tappade, för att strax därpå ta ett annat byte.
MYRSPOV En flock på 29 ex sträckte förbi. Även sträckande STORSPOV hördes.
ROSKARL Ett ex på udden mellan hamnen och Playan.
STORLABB Ett ex sågs åter N om ön i kvällningen, där den drog runt och sökte objekt att parasitera.
SILVERTÄRNA Två ex tillsammans med de kentska och några fisktärnor.
LADUSVALA Ett ensamt ex sträckte förbi, ett bud om annalkande sommar.
RINGTRAST 1 hanne rastade på östra delen av ön och var nära att gå i näten vid kruthuset.

RINGMÄRKNING

50 individer av 9 arter.

Sädesärla 1, gärdsmyg 3, rödhake 38, taltrast 1, gransångare 2, lövsångare 2, pilfink 1, bofink 1 och gråsiska (cabaret) 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 197 och i år 3 001.

KONTROLLER

En skärpiplärka och en koltrast utgör dagens kontroller. Skärpiplärkan var bara märkt med metallring. Denna kompletterades med färgringar.

UPPDRAGSARBETE

Eftersök av färgmärkta silltrutar på östra delen avön.

VID DATORN

Göran Cederholm

och obsar

–Söndag 19 april 2015

VÄDER

Klar natt. Sol under morgonen. Nordlig vind under natten som gradvis vred till nordväst. Fram på förmiddagen växte skyar upp och under eftermiddagen var himlen mestadels lätt beslöjad.

Sikten mycket god.

02:00: Medelvind 8 m/s, byvind 8,5 m/s, +7,7°C, vattenstånd -28 cm.
05:00: Medelvind 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,5°C, vattenstånd -22 cm.
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,4°C, vattenstånd -14 cm.
11:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,5°C, vattenstånd -24 cm.
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,8°C, vattenstånd -25 cm.
17:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,2°C, vattenstånd -16 cm.
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 10 m/s, +7,6°C, vattenstånd -14 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:56 och ner 20:28.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

17 nät 05:30-06:30 och 20 nät-06.30-13:30.
40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 14:00-17:00.
Fröfällan vid Fotogenboden användes ej idag.

OBSERVATIONER

ALFÅGEL Troligen samma ex som igår anslöt till sjöorreflocken för födosök.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade vid nya fyren och de andra byggnaderna vid Kausan.
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING

154 individer av 9 arter.
Gärdsmyg 5, rödhake 116, stenskvätta 1, koltrast 1, taltrast 1, gransångare 7, lövsångare 6, kungsfågel 16 och sävsparv 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 044 och i år 2 848.

KONTROLLER

Tre kontroller gjordes, vardera 1 ex av skärpiplärka, järnsparv och rödhake.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

VID DATORN

Göran Cederholm

och obsar  19-april

Fre 17:e april

VÄDER
Åter en stjärnklar natt. Från gryningen och fram till 11-tiden rådde strålande solsken. Därefter växlande molnighet och under eftermiddagen kom ett par korta regnskurar. Sikten mycket god hela dagen.
02:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,6C, vattenstånd -3 cm.
05:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,3C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 11 m/s, +5,3C, vattenstånd -7 cm.
11:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,1C, vattenstånd -13 cm.
14:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 13 m/s, +8,1C, vattenstånd -10 cm.
17:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 12 m/s, +8,1C, vattenstånd -2 cm.
20:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,2C, vattenstånd 0 cm.
23:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,8C, vattenstånd -4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:02 och ner 20:24.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:30-13:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-22:00. Fröfällan vid Fotogenboden användes ej idag. All nymärkning till dags dato är inlagd på Fagel.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS De anlände under morgonen och rastade en stund ute vid Klockfotsrevet.
BLÄSAND Ett par kvar även idag i Kausan.
SJÖORRE Ca 150 ex stationära.
HAVSSULA En subadult fågel sträckte söderut V om Nidingen 06:30.
TOPPSKARV Minst 7 yngre ex stod på Klockfotsrevet under förmiddagen, ingen adult sedd.
MYRSPOV 9 ex i olika dräktstadier från vinterdräkt till sommardräkt rastade på SO-udden från 11-tiden till sena eftermiddagen.
ROSKARL Två ex sågs födosökande inne i Kausan.
SVART RÖDSTJÄRT Minst 2 ex varav en egen kontroll av en ungfågel som vi ringmärkte den 12/4.

RINGMÄRKNING
18 individer av 7 arter. Gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 9, koltrast 1, kungsfågel 1, bofink 2 och bergfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 855 och i år 2 659.

KONTROLLER
1. En adult silltrut med en blå färgring med inskriptionen V.425 stod i måskolonin vid Dammen. 2. Även idag stod en 2K toppskarv på en sten längst ut på Ostudden. Den var märkt med den typ av orangeröd färgring på vänster tars som Tommy Järås använde 2013-2014 på boungar i Väderöarkipelagen. 3. En egen kontroll av skärsnäppa märkt som 2K 1/5 2014. 4. Av skärpiplärkor kontrollerades en hona märkt i juni 2014, en hane märkt i juli 2013 och en hane märkt i juni 2012, samtliga märkta som nyss flygga ungar på Nidingen. Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (7), rödhake (4), svart rödstjärt (1), bofink (7), bergfink (1).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Efter det att Stefans 11 konferensgäster lämnade ön fick vi lite överbliven mat. Det räckte till en gemensam måltid för oss på fågelstationen under kvällen. Stefan tog sig an att bredda gångvägen på uppkastad sten efter vinterstormarna, så att det nu går att passera med hans lilla kärra. Vi skulle dock behöva bredda lite till så att vi kan passera med stationens breda kärra. Det blir ett högprioriterat uppdrag för kommande två veckors gubbpersonal.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-18 02:09:00

Torsdag 16:e april

VÄDER
Natten var stjärnklar och i gryningen var himlen molnfri över Kattegatt med endast en molnbank österut över Hallands fastland. Molnfritt hela dagen och ganska god sikt.
02:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +6,3C, vattenstånd +18 cm.
05:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +5,9C, vattenstånd +27 cm.
08:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +6,2C, vattenstånd +18 cm.
11:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,5C, vattenstånd +4 cm.
14:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,2C, vattenstånd +6 cm.
17:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 9 m/s, +8,3C, vattenstånd +10 cm.
20:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,3C, vattenstånd +7 cm.
23:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,7C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:04 och ner 20:22.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
3 nät 10:00-16:00.
40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-22:00. Fröfällan vid Fotogenboden 10:00-16:00. All nymärkning till dags dato är inlagd på Fagel.

OBSERVATIONER
BLÄSAND Ett par återfanns även idag i Kausan.
SJÖORRE Ca 300 ex sträckte söderut.
SVÄRTA Ett ex sträckte söderut V om ön 08:41.
SMÅLOM 3 ex sträckte söderut O om Nidingen.
STORMFÅGEL Ett ex passerade söderut utanför Klockfotsrevet 08:26.
HAVSSULA 11 ex sträckte söderut under förmiddagen.
TOPPSKARV Ca 5 ex sågs under dagen. Ett 2K stod på en sten längst ut på Ostudden. Den var märkt med den typ av orangeröd färgring på vänster tars som Tommy Järås använde 2013-2014 på boungar i Väderöarkipelagen.
PILGRIMSFALK Den jagade västerut längs nordstranden 08:19 men sågs även mitt på dagen jagande över ön.
ROSKARL Ett ex sågs i en skärsnäppeflock vid Stora bryggan.
STORLABB Den jagade efter måsfågel SV om Klockfotsrevet vid 08:30-tiden och låg
emellanåt på vattnet. Kl. 08:47 drog den österut S om Nidingen.

RINGMÄRKNING
13 individer av 5 arter.
Större strandpipare 2, skärsnäppa 6, ängspiplärka 1, sädesärla 1 och bofink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 837 och i år 2 641.

KONTROLLER
1. En färgringmärkt 2K toppskarv stod på en sten längst ut på Ostudden. Den var märkt med den typ av orangeröd färgring på vänster tars som Tommy Järås använde 2013-2014 på boungar i Väderöarkipelagen.
2. 17 egna kontroller av skärsnäppa. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (5), hösten 2014 (1), våren 2014 (4), våren 2013 (1), våren 2012 (1), hösten 2011 (1), hösten 2010 (1), våren 2010 (2) och hösten 2007 (1). Den sistnämnda märktes som 1K 5/11 2007 och fyller således 8 år till sommaren.
3. I Kausan kontrollerades och färgringmärktes en större strandpipare efter burfångst, vilken hade märkts på Nidingen som 2K+ 26/6 2012.
4. Två honor av skärpiplärka, båda märkta som årsungar sommaren 2014, kontrollerades och färgringmärktes.
Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (2), rödhake (3) och bofink (18).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan och Annika samt en kvinna ur deras personal kom hit ut vid 09-tiden, för att förbereda ett
besök för deras första gäster (11 personer) i år, som Stefan hämtade vid lunchtid.
Idag när solen värmde lite grand såg vi den första nässelfjärilen för Nidingen i år flygande i trädgårdsfållan.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-17 00:43:00

Måndag 13:e april

 

VÄDER
Regn under natten fram till 2-3-tiden, därefter uppklarnande och i princip molnfritt till sena eftermiddagen, då det åter mulnade västerifrån. Sent på kvällen stjärnklart.
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,4C, vattenstånd +9 cm.
05:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 18 m/s, +5,4C, vattenstånd +4 cm.
08:00: Medelvind V 16 m/s, byvind 19 m/s, +5,4C, vattenstånd +12 cm.
11:00: Medelvind NV 14 m/s, byvind 17 m/s, +6,4C, vattenstånd +9 cm.
14:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +7,2C, vattenstånd +16 cm.
17:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 15 m/s, +7,6C, vattenstånd +15 cm.
20:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +6,5C, vattenstånd +3 cm.
23:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 15 m/s, +5,9C, vattenstånd 0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:12 och ner 20:15.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst p.g.a. hård vind. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-22:00. Fröfällan vid Fotogenboden 06:00-10:00.

OBSERVATIONER
BLÄSAND Paret från igår var kvar i Kausan även idag.
SJÖORRE Ca 500 ex (grovt uppskattat) sträckte söderut.
SVÄRTA Två adulta hanar rundade Västudden tillsammans vid 09-tiden.
STORMFÅGEL Två ex passerade både norrut och söderut under förmiddagen.
HAVSSULA En adult fågel passerade långt ut i V 08:50.
ORMVRÅK Ett ex insträckande österut S om Nidingen 12:07.
TORNFALK En honfärgad fågel jagade på ön under dagen.
KUSTLABB 2 ex av mörk morf passerade V om Nidingen 09:27 resp. 12:00.
SILLGRISSLA 2 ex passerade tillsammans utanför Västudden under förmiddagen.
SVART RÖDSTJÄRT 1-2 ex kvar i fyrområdet sedan igår.

RINGMÄRKNING
11 individer av 3 arter. Strandskata 1, skärsnäppa 5 och bofink 5. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 799 och i år 2 603.

KONTROLLER
15 egna kontroller av skärsnäppa. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (5), våren 2014 (3), våren 2012 (4), hösten 2011 (1), våren 2011 och hösten 2008 (1). Den sistnämnda märktes som 2K+ och fyller således minst 8 år till sommaren. Vidare kontrollerades en färgringmärkt hane av skärpiplärka, som ursprungligen märktes som nyss utflugen pullus den 1/8 2012 här på Nidingen. Dessutom följande korttidskontroller: Ängspiplärka (1), gärdsmyg (1), järnsparv (1), rödhake (3), gransångare (1), bofink (27) och bergfink (3). UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT
Göran Andersson på Öland kollade redan vid 05:30-tiden i morse upp gårdagens kontroll av en skärsnäppa efter det att jag lagt ut information om den på Nidingens fågelstations Facebook-sida och frågat om någon visste var den kan ha blivit ringmärkt. Göran Andersson på Öland tyckte sig känna igen att ringserien hade använts på Ottenby fågelstation. Mycket riktigt fann Göran vid sin kontroll på fågelstationens dator, att den hade blivit ringmärkt som 1K på Ottenby 9/11 2013. Redan efter ytterligare två timmar fick vi meddelande från Mikael Hake om att denna snäppa tydligen hade kontrollerats av Björn Zachrisson på Nidingen redan 1/5 2014. Facebook är ibland fantastisk med att ge snabba svar på frågor av det här slaget.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-14 01:26:00

Lördag 11:e april

 

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt men det fanns en del tunna cirrusmoln och framför allt var det ganska disigt. Relativt dålig sikt och man såg knappt in till fastlandet. Sent på kvällen en del regn.
04:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,3C, vattenstånd -11 cm.
09:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,8C, vattenstånd -19 cm.
11:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,7C, vattenstånd -8 cm.
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,2C, vattenstånd -3 cm.
17:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,3C, vattenstånd -7 cm.
20:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 10 m/s, +8,3C, vattenstånd -2 cm.
23:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +7,5C, vattenstånd +11 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:18 och ner 20:11.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook fram till middagstid. Lasse Hellberg skötte personalbytet mitt på dagen varvid Mikael, Anders och Michen åkte iland. Ny personal bestod av Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger. Marianne Bäckwall stannar en vecka till.

VERKSAMHET
19 nät 05:30-10:00 och 16 nät 12:30-17:30. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-10:00 och 12:30-17:30.

OBSERVATIONER
SPARVHÖK En fågel jagade på ön större delen av dagen.
TORNFALK En fågel jagade på ön under eftermiddagen.
TOFSVIPA Ett ex förbiflygande under förmiddagen.
ROSKARL Ett ex stod längst ut på Hamnudden tillsammans med skärsnäppor.
STENSKVÄTTA Ett ex sågs i Kausan under eftermiddagen. Ny årsart för Nidingen. SVARTHÄTTA En 2K hane ringmärktes. Ny årsart för Nidingen.
VARFÅGEL Ett ex sågs åtminstone från 11-tiden och satt bl.a. i Strandoxeln.
STEGLITS Två ex rastade i Kausan under eftermiddagen.
VINTERHÄMPLING 4 ex ringmärktes, vilket var de första märka för året och endast andra obsen i år.

RINGMÄRKNING
473 individer av 15 arter. Ängspiplärka 2, gärdsmyg 50, järnsparv 33, rödhake 252, koltrast 8, taltrast 1, rödvingetrast 2, svarthätta 1, gransångare 43, kungsfågel 11, pilfink 1, bofink 58, bergfink, vinterhämpling 4 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 1 731 ex och i år: 2 535 ex.

KONTROLLER

En främmande kontroll av en belgisk järnsparv. Två egna kontroller av skärsnäppa. Den ena märktes som 2K 18/3 2014. Den andra märktes som 1K 10/11 2008 och hade alltså snart uppnått en ålder av 7 år. Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (5), rödhake (18), gransångare (1), bofink (2) och bergfink (3).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Som synes ovan under rubriken Ringmärkning fortsatte fåglarna att strömma in på ön idag. Visserligen fick vi knappt hälften så många i näten och konstigt nog var det inte heller samma procentuella fördelning. Det var t.ex. betydligt mindre antal trastar idag för att inte tala om järnsparvar. Däremot ökade fångsten kraftigt av gärdsmygar och gransångare medan rödhakarna fortfarande låg kvar på en jämn och relativt hög nivå. Stefan och Annika med en släkting kom på besök under dagen för att städa inför säsongsstarten. Med sig ut hade Stefan även rörmokare Per med en bekant. De sistnämnda blir kvar härute ett par dagar för iordningställande av vattenanläggningen.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-12 00:11:00

Torsdag 9:e april

 

VÄDER
05:00 medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,2C, vattenstånd -24 cm.
11:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,2C, vattenstånd -7 cm.
15:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,7C, vattenstånd -12 cm.
18:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,4C, vattenstånd -17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:23 och ner 20:07.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-16:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-21:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 400 ex. i en flock sträckte österut över ön,
SJÖORRE 400 ex. mot S,
SMÅLOM 14 ex. mot S,
TOPPSKARV som mest 5 1K-fåglar på Klockfotsrevet,
SKÄRSNÄPPA 300 ex.,
SVARTKRÅKA 1 ex. gjorde ett tillfälligt besök på ön även idag.

Amelin-2015-04-09-03130

RINGMÄRKNING

61 individer av 10 arter: Skärsnäppa 1, Skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Gärdsmyg 8, Järnsparv 6, Rödhake 24, Gransångare 2, Kungsfågel 13, Bofink 4 och Gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 181 ex. och i år: 985 ex.

KONTROLLER

14 egna kontroller: Större strandpipare 1 (gammal känd, häckande individ Vi/Me Or/Mg), Skärpiplärka 3 (varav en som var 9 år gammal!), Gärdsmyg 2, Koltrast 2, Gransångare 1, Blåmes 1 (död, intorkad som hittades av Stefan inne i lilla gula huset), samt Bofink 4.

UPPDRAGSARBETE

-ÖVRIGT
Ytterligare en dag i väntans tider. Dock kunde en viss förlösning skönjas idag, eftersom vi noterade veckans högsta dagssumma. Det märkliga var att det inte blev någon morgonstöt av nattsträckare. Dessa gick nämligen ner på ön först efter ett par timmars dagsljus. Kanske en indikation på ett uppdämt sträckbehov och att fåglarna nu känner sig tidsstressade och håller igång sträcket så länge de kan på grund av de ofördelaktiga luftströmmar som rått under de senaste dagarna. Nu ser vi med tillförsikt fram mot morgondagen det kan bli rätt bra I övrigt kan nämnas att Stefan, Annika och ytterligare fyra personer var här under och förberedde konferensanläggningarna inför säsongens aktiviteter.

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-09 19:36:00

Tisdag 7:e april

 

VÄDER
05:00 medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,5C, vattenstånd -10 cm.
09:00 medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +6,1C, vattenstånd -3 cm.
18:00 medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,3C, vattenstånd -18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:28 och ner 20:02.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
9 nät 05:30-06:30, 14 nät 06:30-15:30. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-15:30.

OBSERVATIONER
SMÅLOM 17 mot S,
STORMFÅGEL 1 mot N,
HAVSSULA 2 ad. mot S,
TOPPSKARV 4,
SKÄRSNÄPPA 300,
MORKULLA 1 ringmärkt,
ROSKARL 2 rastande,
DUBBELTRAST 1 rastande,
STENKNÄCK 1 ex. studsade i ett av näten, men fastnade tyvärr inte.

RINGMÄRKNING
Skärsnäppa 11, Morkulla 1, Gärdsmyg 1, Rödhake 4, Koltrast 14, Rödvingetrast 2, Gransångare 3, Bofink 2 och Sävsparv 2.
Summa: 40 individer av 9 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 94 ex. och i år: 898 ex.

KONTROLLER
Endast 3 skärsnäppor, vilket bevisar att väderförändringen har rört om ordentligt i grytan. Nya fåglar har kommit till ön och de som rastat här ett antal dagar har nu stuckit vidare norrut.

UPPDRAGSARBETE –

BESÖKARE
Tre personer från Sjöfartsverket var här under dagen och satte upp en mätare för att se hur strömförbrukningen fördelas mellan deras, SMHI:s och Fastighetsverkets verksamheter. Strömmen bröts därför tillfälligt under eftermiddagen. ÖVRIGT I morse var det uppenbart att det väderomslag vi suktat efter äntligen blivit ett faktum. När vi satte upp näten i gryningen möttes vi nämligen av frisk västvind, en mulen himmel, dis och en relativt mild lufttemperatur. Morgonen bjöd på ett hyfsat nedfall av framför allt trastar. Tyvärr var vinden alltför stark för att göra någon omfattande nätfångst möjlig, men dagens summa slutade trots allt på 40 individer. Vi börjar varva upp

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-07 22:10:00

Söndag 5:e april

VÄDER
08:00 medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +4,4C, vattenstånd -16 cm.
06:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,3C, vattenstånd -19 cm.
20:00 medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,1C, vattenstånd -17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:34 och ner 19:58.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-12:00, 19 nät 12:00-15:00. 6 burar vid Stora Bryggan 05:30-09:30, 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 09:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-18:00. Montering av ny bottenplatta på lastkärran.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV 6 ex. på Klockfotsrevet,
TUMLARE 5-6 ex. sågs nordväst om ön.

RINGMÄRKNING
Ängspiplärka 2, Gärdsmyg 1, Bofink 2, Grönfink 2.
Summa: 7 individer av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 29 ex. och i år: 833 ex.

KONTROLLER

15 egna korttidskontroller: gärdsmyg (6), rödhake (5), skärpiplärka (3) och bofink (1).

UPPDRAGSARBETE
Tillverkat ett halkskydd för duschen (1 timma).

ÖVRIGT
Den kalla och ilskna nordvinden lugnade förvisso ner sig under natten, men fåglarna brydde sig inte så mycket om detta. Tomt i nät och burar, men en fantastisk morgon och förmiddag. Det blev s.k. tumlarväder och ett antal ryggfenor kunde beskådas strax nordväst om ön. Dessutom blev diverse fåglar mer eller mindre spelgalna i det lugna vädret. Bl.a. har 8 gravänder legat utanför Playan och fajtats hela dagen. Har aldrig sett så mycket gravänder på ön tidigare. Räknade till minst 18 stationära ex. Dessutom har jag aldrig sett så många spelande småskrakar under våren. Under kvällen var det bl.a. 17 ex. som spelade tillsammans bara utanför Playan. Under eftermiddagen drog vinden på igen och kylde ner både oss och våra bevingade vänner. Tittar man på satellitbilder från det senaste dygnet så förstår man varför sträcket tillfälligt har kommit av sig. En kraftig nordlig luftström löper nämligen från Skandinavien hela vägen ner mot Sydeuropa. Jag säger likt en politisk slogan på 1970-talet: Det måste bli en ändring!

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-05 21:29:00

Lördag 4:e april

 
VÄDER
05:00 medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,6C, vattenstånd -.
08:00 medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +2,1C, vattenstånd -.
12:00 medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +5,7C, vattenstånd -23 cm.
18:00 medelvind NV 12 m/s, byvind 14 m/s, +5,8C, vattenstånd -28 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:36 och ner 19:56.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone och Per Arne Lindgren avlöstes under dagen av Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook. Personalbytet sköttes med sedvanlig elegans av vår eminente skeppare Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-10:00, 24 nät 12:30-18:30, 6 burar vid Stora Bryggan 06:00-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 06:00-10:00, samt 12:00-19:00.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV, 4 ex. vid klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
Gärdsmyg 4, Rödhake 4, Kungsfågel 2, Gulsparv 1. Summa: 11 individer av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 20 ex och i år: 826 ex.

KONTROLLER
12 egna korttidskontroller: gärdsmyg (3), järnsparv (1), rödhake (3), koltrast (1), pilfink (1), bofink (3).

UPPDRAGSARBETE –

ÖVRIGT
Gött å vara här igen, men den kalla och ilskna nordvinden får gärna lugna ner sig under veckan, annars blir det nog inte mycket häng i näten. Den tillträdande stationspersonalen ser dock med tillförsikt fram mot den kommande veckan och öppnar med att fira påskafton med räkfrossa, inklusive tillbehör…

VID DATORN Andreas Nordin och Mikael Hake