DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 15 MARS 2024

VÄDER

Duggregn och mellan åt med regnskurskaraktär från gryningen till 07:30-tiden. Därefter uppehåll en timme men åter regn 08:30-11:00. Därefter huvudsakligen uppehåll resten av dagen Ganska disigt med sikt till Lilleland men inte mycket mer. Under eftermiddagen lättade molntäcket något och man kunde nästan se några blåa revor i det och sikten förbättrades något så man kunde skymta Malön innanför Nidingen.

 

NEDERBÖRD: 4,9 mm kl. 08 för det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: +5, 5°C kl. 00-01 och 06. MAX TEMP: +6,5°C kl. 16 och 24.

01:00: S 7,2 m/s, byvind 9,2 m/s, +5,5°C, vattenstånd +12 cm.

07:00: S 10,4 m/s, byvind 12,2 m/s, +5,7°C, vattenstånd +7 cm.

13:00: S 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +6,1°C, vattenstånd +8 cm.

19:00: S 9,3 m/s, byvind 11,7 m/s, +6,3°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:29 och ner 18:14.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

34 burar i Kausan 16:00-19:00 (102 burtimmar).

Något försenad start på nätfångsten p.g.a. besvärande vind i kombination med duggregn.

13 nät 07:30-09:00 (19,5 nättimmar).

Elisabeth skruvade ihop de två sista tobisgrissleholkarna idag, så nu har vi 23 nya bolådor för att påbörja ersättning av mer eller mindre trasiga holkar ute på västra delen av ön.

Inläggning av dagens nymärkningar på FAGEL.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: 24 passerade S om ön 07:54. Dessutom hördes en förbisträckande flock över ön 15 minuter tidigare, men de sågs inte i det rådande diset.

SJÖORRE: En flock på 7 ex. passerade V om ön 13:00.

TORNFALK: Ett ex. troligen adult hane jagade efter bofinkar mellan 1832 års hus och Östra gamla fyren 06:50. Den sågs senare även jaga ute på Västudden 07:35.

KAJA: Två rastade på ön under dagen.

SÅNGLÄRKA: Ca 10 rastande på Västudden under förmiddagen.

GRANSÅNGARE: 2 äldre (3K+) som nätfångades och ringmärktes blev årets första på ön.

Totalt har 64 arter observerats denna månad och 68 i år. Tornfalk och gransångare blev nya arter för året.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 fåglar av 8 arter:

Skärsnäppa 1, blåmes 8, gransångare 2, gärdsmyg 2, koltrast 1, rödhake 1, järnsparv 1 och bofink 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 130 och i år totalt 136.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Inga egna kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Två händelser står ut under dagen. Elizabeths avslutade tobisgrissleholkproducerande. Hon har nu på egen hand färdigställt 16 fina bolådor klara för utsättning i tobisgrisslekolonin på västra delen av ön.

Den andra händelsen jag tänker på är valet i Ryssland som efter vanligt fuskande kommer att gå som Putin önskar.

När det gäller fåglar på ön tycker jag det trevligaste som hände var ankomsten av årets första gransångare.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *