Måndag 4 maj 2015

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – måndag 4 maj 2015

Busvädret, med blåst från öster och regn från väster, smög sig på under natten.
Vinden började ta i redan vid 23-tiden i går kväll, men nederbörden nådde ön
först klockan 04. Samtidigt föll lufttrycket märkbart med en tryckenhet i timmen.
Nedsatt sikt i regn klockan 04-11 och sedan mycket disigt av varm luft över kyligt hav.
Efter lunch började vinden avta ganska snabbt och sikten förbättrades till omkring 10 km.
Sent på e.m. lättande molntäcke, eller som finlandssvensken säger:
– Si du! Sjömansbyxor på himlen!

VÄDER
02:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +9,3°C, vattenstånd -25 cm
05:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +7,5°C, vattenstånd -24 cm, kraftigt regn
08:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 15 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm, duggregn
11:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 15 m/s, +9,0°C, vattenstånd -13 cm, uppehåll
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd -10 cm.
17:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,7°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,2°C, vattenstånd +5 cm.
23:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 5 m/s, +9,8°C, vattenstånd -2 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:19 och ner 21:00
PERSONAL
Göran Andersson, Rolf Carstens, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.
VERKSAMHET
10 nät 14:00-17:00
41 burar 11:45-17:00
Burarnas placering: Kausan 27, Hamnudden 6 och Playan 8.
OBSERVATIONER:

SJÖORRE – ca 200 ex stationära söder om Lillelandsrevet.
SMÅLOM – under e.m. en flock på sju mot söder.
TOPPSKARV – två ex rastande på Ostudden.
SPARVHÖK – en trolig hona med trolig skärpiplärka i klorna klarade knappt nät 6E
klockan 14:50 och strax efteråt studs i nät 5D. Lyckligtvis fick höken med sig sitt byte.
TORNFALK – två honfärgade rastade en stund klockan 11:15 på och kring de två
gamla fyrarna.
VATTENRALL – hördes grisskrika strax innan lunch vid nätplats 13.
SKÄRSNÄPPA – minst 200 ex i en flock sågs i dag.
SMÅSPOV – en sextett upptäcktes rastade 13:42 på Västudden och flög sen österut
längs Nordstranden.
SVARTSNÄPPA – två ex i sommardräkt sträckte V längs Nordstranden vid lunchtid.
GLUTTSNÄPPA – 1-2 ex sedda och hörda då och då. Bl.a. spelade två ex över fyrbyn
klockan 11:55.
DRILLSNÄPPA – minst sju ex rastande på Playan vid 11:30-tiden. Enstaka och två-tre
ex under e.m. på olika platser.
STENSKVÄTTA – minst en hona och minst en hanne längs Nordstrandens västra del.
BJÖRKTRAST – två ex rastande när regnet hade upphört.
SVARTHÄTTA – fem hannar och en hona ringmärktes under e.m.
SVARTKRÅKA – ett ex rastande vid 16-tiden. Kanske samma som igår.

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Ladusvala 1, rödhake 1, svarthätta 6, lövsångare 2 och gransångare 1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 148 och i år 3 594.


KONTROLLER

* Färgringar på sex olika silltrutar avlästes med tubkikare i kolonin på västra nordstranden.
En adult fågel med blå färgring (V.C6P) utgjorde en ny främmande kontroll till de tre som
tidigare avlästs i år.
De övriga fem silltrutarna hade tidigare märkts på Nidingen – två 3K och tre 4K.
* En större strandpipare märkt som 2K+ hona 30/5 2013 kontrollerades idag efter burfångst
vid Stora bryggan.
* Tre egna kontroller av skärpiplärkor gjordes varav en kläcktes 2014 och en 2013.
Tredje skärpipen var intressant med en imponerande ålder av snart 9 år eftersom den märktes
som årsunge redan 16.8 2006.

Inga korttidskontroller gjordes idag.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
ÖVRIGT
Uno och Rolf ägnade den regniga morgonen åt att lägga in all ringmärkning och samtliga
kontroller till och med 3 maj.
Under tiden kokade Annelotta rabarberkräm och bakade två plåtar bullar!


VID DATORN

Göran Andersson och Uno Unger

fredag 1 maj 2015

VÄDER
02:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 17 m/s, +7,1°C, vattenstånd -3 cm.
05:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,1°C, vattenstånd +6 cm.
08:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, +6,5°C, vattenstånd +3 cm.
10:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,2°C, vattenstånd +5 cm.
12:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,7°C, vattenstånd -1 cm.
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,4°C, vattenstånd 0 cm.
16:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,7°C, vattenstånd +2 cm.
18:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,9°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 11 m/s, +8,9°C, vattenstånd +9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:24 och ner 20:56.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
24 nät 05:00-15:00.
17 nät 15:00-17:00.
40 burar 05:00-20:00

OBSERVATIONER
TOPPSKARV 5 ex. rastande.
ROSKARL 3 ex. rastande.
DRILLSNÄPPA 3 ex. rastande.
STENSKVÄTTA 1 ex. rastande.

HansZakrisson
LADUSVALA 3 ex. rastande.

RINGMÄRKNING

74 individer av 13 arter.

Drillsnäppa 1 ex.
Järnsparv 1 ex.
Rödhake 9 ex.
Rödstjärt 2 ex.
Taltrast 1 ex.
Rörsångare 3 ex.
Ärtsångare 2 ex.
Svarthätta 1 ex.
Gransångare 11 ex.
Lövsångare 35 ex.
Hämpling 4 ex.
Gråsiska 3 ex.
sävsparv 1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 74 och i år 3 520.
KONTROLLER
Skärsnäppa 3 ex., bla. 4567339 märkt på Nidingen 2009.
Skärpiplärka 4 ex.
Större strandpipare 1 ex.
Sädesärla 1 ex.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 5 tim.
Rensning av vattenlås på toan 1 tim.

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Torsdag 30 april

VÄDER
02:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +9,4°C, vattenstånd -6 cm.
05:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,8°C, vattenstånd 6 cm.
08:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 14 m/s, +7,7°C, vattenstånd 3 cm.
10:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -5 cm.
12:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +5,6°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,0°C, -5 cm.
16:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,1°C, vattenstånd +4 cm.
18:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: Medelvind SSE 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,4°C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:26 och ner 20:54.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
13 nät 07:00-12:00.
24 nät 15:00-19:00.
40 burar 05:00-20:00

OBSERVATIONER
SJÖORRE 200 ex. rastande.
ROSKARL 3 ex. rastande.
PILGRIMSFALK 1ex.
STENFALK 1ex.
TÖRNSÅNGARE 1ex.

RINGMÄRKNING

48 individer av 15 arter.

Skärsnäppa 5 ex.
Drillsnäppa 2 ex.
Trädpiplärka 1 ex.
Ängspiplärka 2 ex.
Gärdsmyg 2 ex.
Järnsparv 1 ex.
Rödstjärt 2 ex.
Ärtsångare 6 ex.
Svarthätta 5 ex.
Gransångare 2 ex.
Lövsångare 6 ex.
Kungsfågel 9 ex.
Bofink 1 ex.
Gråsiska 2 ex.
Sävsparv 2 ex.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 642 och i år 3 446.

KONTROLLER
Skärsnäppa 4 ex.
Gärdsmyg 1 ex.
Rödhake 2 ex.
Skärpiplärka 3 ex.
Större strandpipare 1 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Onsdag 29 april 2015

 

VÄDER
02:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 9 m/s, +7,8°C, vattenstånd -4 cm.
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 11 m/s, +7,1°C, vattenstånd 0 cm.
08:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,0°C, vattenstånd -2 cm.
10:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,2°C, vattenstånd -8 cm.
12:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +8,1°C, vattenstånd -9 cm.
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +8,4°C, -9 cm.
16:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,6°C, vattenstånd 0 cm.
18:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,6°C, vattenstånd +3 cm.
20:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +8,6°C, vattenstånd -4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:28 och ner 20:52.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
13 nät 05:00-14:00.
19 nät 16:00-18:00.
40 burar 05:00-20:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER
KUSTLABB 2 ex. sträckande N.
HAVSSULA 4 ex. sträckande S.
SJÖORRE 520 ex sträckande SO, 60 rastande.
SMÅLOM 147 ex sträckande SO.
TOPPSKARV 2 ex. rastande.
ROSKARL 1 ex. rastande.
SILVERTÄRNA 2 ex. rastande.

RINGMÄRKNING
23 individer av 9 arter.
Större strandpipare 1 ex.
Skärsnäppa 4 ex.
Skärpiplärka 1 ex.
Sädesärla 1 ex.
Gärdsmyg 1 ex.
Rödhake 3 ex.
Rödstjärt 1 ex.
Gransångare 2 ex.
Lövsångare 9 ex.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 594 och i år 3 398.

KONTROLLER
Skärsnäppa 11 ex., bla. 4567279, märkt på Nidingen 2008-11-20.
Rödhake 2 ex.
Rödbena 1 ex.

UPPDRAGSARBETE
Rensning av sten vid Stora Bryggan 1 timme

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Tisdag 28 april 2015

VÄDER
02:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +6,8°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 9 m/s, +6,7°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +10 cm.
10:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +6 cm.
12:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +7,9°C, vattenstånd +5 cm.
14:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,7°C, +11 cm.
16:00: Medelvind VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,3°C, vattenstånd +16 cm.
18:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,4°C, vattenstånd +11 cm.
20:00: Medelvind NV 0,4 m/s, byvind 2 m/s, +8,6°C, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:30 och ner 20:52.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
21 nät 05:00-06:00.
24 nät 06:00-12:00.
40 burar 05:00-20:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER
HAVSSULA 1 ex. sträckande S.
SJÖORRE 100 ex sträckande SO, 300 rastande vid skymningen.
SMÅLOM 62 ex sträckande SO.
TOPPSKARV 2 ex rastande.
STENSKÄTTA 1 ex.

RINGMÄRKNING
12 individer av 7 arter.
Skärsnäppa 2 ex.
Rödhake 2 ex.
Sädesärla 1 ex.
Gransångare 1 ex.
Lövsångare 3 ex.
Stare 1 ex.
Gråsiska 2 ex.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 571 och i år 3 375.

KONTROLLER
Bofink 3 ex. ringnummer 1EV52047, 1EV52021, 1EV52031
Skärsnäppa 7 ex. ringnummer 4651186, 4538264, 4651305, 4651215, 4651161, 4651309
Gärdsmyg 1 ex. ringnummer CT82397.
Rödhake 2 ex. ringnummer CV20199, CV20362.
Skärpiplärka 2 ex. ringnummer CP29666, CT78970
Större strandpipare 2 ex. ringnummer 3591682, 3592083.
Rödbena 2 ex. ringnummer 5151946, 5122307 märkt 2007-07-07.
Bergfink 1 ex. ringnummer 1EV52064

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning Ostudden 2 tim
Rensning av sten vid Stora Bryggan 2 timmar

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Obslista 28-april

Måndag 27 april 2015

VÄDER

02:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,5°C, vattenstånd +8 cm.
05:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,9°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -4 cm.
10:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm.
12:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 5 m/s, +7,6°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, +4 cm.
16:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,1°C, vattenstånd +7 cm.
18:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 5 m/s, +8,3°C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:33 och ner 20:50.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
24 nät 05:00-18:00.
40 burar 05:00-20:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 316 ex sträckande SO.
VIGG 1 par sträckande SO.
SMÅLOM 33 ex sträckande SO.
TOPPSKARV 1 ex rastande.
STENSKÄTTA 1 ex.

RINGMÄRKNING
28 individer av 13 arter.
Rödbena 1 ex
Skärpiplärka 1 ex
Sädesärla 1 ex
Gärdsmyg 11 ex.
Rödhake 5 ex.
Rödstjärt 1 ex.
Taltrast 1 ex.
Gransångare 2 ex.
Lövsångare 1 ex.
Kungsfågel 1 ex.
Hämpling 1 ex.
Gråsiska 1 ex.
Gulsparv 1 ex.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 559 och i år 3 363.

KONTROLLER
Skärsnäppa, ringnummer 4595216, märkt på Nidingen 2012-03-13
ringnummer 4595245, märkt på Nidingen 2012-03-17
ringnummer 4651186, märkt på Nidingen 2014-04-29
ringnummer 4595325, märkt på Nidingen 2012-05-05
ringnummer 4651343, märkt på Nidingen 2015-04-12
ringnummer 4538261, märkt på Nidingen 2007-04-18
Större strandpipare, ringnummer 3540749, märkt på Nidingen 2009-03-15
ringnummer 3580205, märkt på Nidingen 2012-06-26
Rödbena, ringnummer 5120458, märkt på Nidingen 2001-07-15
Skärpiplärka, ringnummer CT79315, märkt på Nidingen 2014-08-19
ringnummer CT73392, märkt på Nidingen 2013-06-17
Gärdsmyg, ringnummer CT81084, märkt på Nidingen 2014-10-03
Järnsparv , ringnummer CV19130, märkt på Nidingen 2015-04-10
Bofink, ringnummer 1ET86865, märkt på Nidingen 2015-04-10
ringnummer 1EV52051, märkt på Nidingen 2015-04-18

UPPDRAGSARBETE
Fastskruvande av fotpall i Turisttoan 1 timmar

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Söndag 26 april 2015

VÄDER

Mulet under morgonen, halvmulet på fm, regnskurar på kvällen

02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,7°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +7 cm.
10:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,9°C, vattenstånd +4 cm.
12:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,9°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 5 m/s, +10,2°C, +15 cm.
16:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +14 cm.
18:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,9°C, vattenstånd +5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:35 och ner 20:48.

PERSONAL

Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-06:00. 20 nät 06:00-12:00. 24 nät 12:00-19:00
40 burar 06:00-21:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER

SJÖORRE 560 ex sträckande SO, 300 rastande
SMÅLOM 33 ex sträckande SO
LADUSVALA 2 ex rastande.
STEGLITS 2 ex rastande
TOPPSKARV 1 ex rastande
SMÅTÄRNA 2 ex rastande
ROSKARL 1 ex rastande

RINGMÄRKNING

15 individer
Sädesärla 2.
Rödhake 2.
Gärdsmyg 4.
Järnsparv 2
Gransångare 1.
Bofink 2.
Taltrast 1.
Drillsnäppa 1, den första för i år.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 531 och i år 3 335

KONTROLLER

Skärsnäppa , ringnummer 43902111, märkt på Nidingen 2002-05-19.
Järnsparv, ringnummer CV19787, märkt på Nidingen 2015-04-14.
Rödhake, ringnummer CT82987, märkt på Nidingen 2015-04-10

UPPDRAGSARBETE

Rensning av sten vid Stora Bryggan 3 timmar

VID DATORN

Bengt Karlsson

Lördag 25 april 2015

 

VÄDER

Mulet under morgonen, disigt, började regna 16.00.

02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,8°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,6°C, vattenstånd -5 cm.
10:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,1°C, vattenstånd -2 cm.
12:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,1°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,2°C, +13 cm.
16:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,1°C, vattenstånd +12 cm.
18:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,8°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,8°C, vattenstånd +7 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:41 och ner 20:41.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson avlösta av Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET

20 nät 06:00-08:00. 17 nät 12:00-15:00. 20 nät 15:00-16:00
Ingen sträckskådning idag.

OBSERVATIONER

SPARVHÖK Ett ex födosökande, tog ett byte.
ORMVRÅK Fyra stycken insträckade, två stycken kvar i skymningen, rastande vid nya fyren.
LADUSVALA Två rastande.

RINGMÄRKNING

223 individ.

Sädesärla 1.
Gärdsmyg 13
Järnsparv 1.
Rödhake 146.
Koltrast 1.
Svarthätta 6
Gransångare 47
Lövsångare 8
Kungsfågel 3
Bergfink 1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 516 och i år 3 320.

Började regna 16:00

KONTROLLER

Rödhake 1, ringmärkt i Spanien.
Järnsparv, ringnummer CT82746, ringmärkt på Nidingen 2015-04-09
Järnsparv, ringnummer CV19787, ringmärkt på Nidingen 2015-04-14
Skärpiplärka, ringnummer CT73513, ringmärkt på Nidingen 2013-07-19

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN

Göran Cederholm/Bengt Karlsson

Fredag 24 april 2015

VÄDER

Delvis mulet under natten.

02:00: Medelvind V 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,8°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,2°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +7,5°C, vattenstånd 0 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,8°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,0°C, +5 cm.
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,8°C, vattenstånd 0 cm.
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1°C, vattenstånd -5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:44 och ner 20:39.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 10:00-12:00.

OBSERVATIONER

Även idag sträckrörelser. Bevakning under förmiddagen.
SJÖORRE 700 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 83 ex sträckte mot S.
STORLOM Ett ex sträckte mot O.
STORMFÅGEL 9 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 31 ex, de allra flesta ex sträckte mot S.
TOPPSKARV Två ex på klockfotsrevet.
STENFALK Ett ex rastade.
MYRSPOV Ett ex rastade.
SMÅSPOV Ett ex rastade.
DRILLSNÄPPA Ett ex rastade.
ROSKARL Ett ex rastade.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade.

RINGMÄRKNING

1 individ. Gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 289 och i år 3 093.

Under förmiddagen rådde alltför hård västlig vind för ringmärkning. Vi gjorde ett försök när vinden mojnade, men buskagen var helt tomma.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORN

Göran Cederholm

Torsdag 23 april 2015

VÄDER

Klar natt. Mest lätt molnighet på förmiddagen, på eftermiddagen uppklarnande. Ett lätt dis under eftermiddagen.

02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd -4 cm.
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +8,8°C, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +8,5°C, vattenstånd -3 cm.
11:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,6°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,4°C, +3 cm.
17:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,8°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 18 m/s, +8,8°C, vattenstånd -3 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:46 och ner 20:37.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 06:00-09:00.

OBSERVATIONER

Dagen ägnades i stor utsträckning till att sträckskåda österut från duschhuset, kl. 06:00-13:00 och 17:00-18:00. Utöver det nedan nämnda kom det också hela tiden tättingar insträckande.

VITKINDAD GÅS 50 ex kom insträckande.
SJÖORRE 860 ex sträckte mot S.
SVÄRTA 8 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 112 ex sträckte mot S.
STORMFÅGEL 10 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 22 ex, varav 21 sträckte mot S och 1 mot N.
BRUN KÄRRHÖK Två honfärgade kom insträckande.
STENFALK En honfärgad flög ut från hamnen och tog en insträckande småfågel, troligen samma individ som genomförde en likadan manöver i går. Nidingens egen eleonorafalk.
PILGRIMSFALK Ett ex förbiflygande.
SILLGRISSLA Två ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot N.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade vid fyren och i vår trädgård.
RINGTRAST Två hannar rastade på ön, den ena satt bl.a. under näten.
RÅKA En 2K kom insträckande.

RINGMÄRKNING

5 individer av 2 arter.
Rödhake 1 och gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 288 och i år 3 092.

På grund av den hårda västliga vinden, hela dagen över 10 m/s, hölls endast de tre nät igång som låg tillräckligt läade.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORNGöran Cederholm