DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 15 JUNI 2024

 

VÄDER

Friska vindar från SO vid gryningen successivt ökande och vridande till O under dagen. Till att börja med klart men med en del höga slöjmoln. Därefter mulnande vid 07-tiden och begynnande regn från 14:30. Mycket regn under eftermiddagen som upphörde först omkring 19:30.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 12,8°C kl. 05. MAX TEMP: +17,1°C kl. 13.

02:00: SO 10,0 m/s, byvind 12,9 m/s, +13,7°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: O 10,9 m/s, byvind 13,3 m/s, +14,7°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: SO 12,7 m/s, byvind 16,8 m/s, +16,5°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: S 10,0 m/s, byvind 14,1 m/s, +14,4°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- eller burfångst idag pga mycket blåst och regn.

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS: Öns samlade bestånd födosökte i Kausan i gryningen. En flock med 17 vuxna hade sällskap med två häckande par med resp. 5 årsungar. Paret med de mindre ungarna var helt omärkta, medan märkning av paret med de större ungarna förblev okänd idag.

TAMDUVA: Den ensamma fågeln var kvar även idag.

TURKDUVA: Åtminstone den ena fågeln från igår sågs även idag.

LUNNEFÅGEL: Åtminstone två gästande fågelskådare hade turen att se den under eftermiddagen sittande på en sten vid Östra rännan.

AMIRAL: Trots mulet och rejält blåsigt besöktes fyrområdet av en kringflygande individ på läsidan av 1832 års hus.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 92 och i år totalt 3497.

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Informationsskyltar och fläckborttagningsstöd på gästtoan.

Trimmat och klippt gräsytor.

Guidat jubiléet alla gäster.

Städning av fyrområdet.

 

ÖVRIGT

En mycket remarkabel historisk händelse ägde idag rum här på ön. Nidingen, som utgör platsen för Sveriges första fyrplats, firade 400 års-jubileum, vilket firades med pompa och ståt för alla inbjudna gäster. Öns nuvarande hyresgäster Nidingens Vänner arrangerade jubiléet tillsammans med Destination Gottskär – Nidingen, Nidingens fågelstation, Statens Fastighetsverk, Svenska Fyrsällskapet, Region Halland och Kungsbacka kommun.

Kl. 13 lyckades dagen till ära ”Bohus Älvsborgs Caroliner”, med ett skådespel i tidstypisk klädsel, sätta fyr på Nidingens stationära kanon, vår ”12-pundare”. De hade även med sig en liten ”2,5-pundare” som gästkanon. Båda bjöd på ljudlig salut.

Därefter höll Nidingens Vänner en välkomstpresentation följt av tal från Svenska Fyrsälskapet, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Kungsbacka kommun och Destination Gottskär – Nidingen. En uppskattad talare var 82-årige Björn Sjöstedt, son till fyrplatsens näst senaste fyrmästare Vincent Sjöstedt, som berättade om livet på fyrplatsen, när han som 10-åring från och med 1952 tillbringade sina skollov på Nidingen.

Efter sista programpunkten skålade vi för Nidingen och det bjöds på musik och lättare förtäring. Vidare erbjöds guidning av fyrarna och fågelstationens verksamhet.

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft och Uno Unger