DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 10 MARS 2023

VÄDER

Växlande svaga till måttliga vindar hela dagen. På morgon och förmiddag mulet disigt och tidvis snöfall – totalt cirka 10 cm snö under dagen. På eftermiddagen uppklarnande med sol och god sikt.

 

Min temp: -0,6°C kl. 08. Max temp: +1,8°C kl. 14 -15.

 

01:00: SV 6,9 m/s, byvind 9,5 m/s, +1,2°C, vattenstånd +6 cm.

07:00: +/-0,0 m/s, byvind 3,5 m/s, 0,8°C, vattenstånd +5 cm.

13:00: SO 3,6 m/s, byvind 6,7 m/s, +1,7°C, vattenstånd -5 cm.

19:00: NO 6,7 m/s, byvind 7,9 m/s, +0,6°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:45 och ner 18:02.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson.

 

VERKSAMHET

Inga nät idag (0 nättimmar).

18 burar i Kausan 06:00 –7:30 och 23 burar där 07:30-19:00 samt 10 burar på Playan 07:30 – 19:00 (276 burtimmar).

Vid en del av burarna har det skett utfordring med solrosfrön.

Ingen fröfälla idag.

Fem nät har etablerats. Nu återstår bara två nätplatser som saknar nät.

 

OBSERVATIONER

Grågås: Sex par sågs idag på ön.

Ejder: Sindre gjorde en översiktlig räkning kring ön vilken gav 25 honor, en hälsing och 49 hanar.

Ringduva: Årets första sågs idag vid Kruthuset.

Silltrut: En sedd idag.

Sånglärka: Minst 20 på ön idag. De håller mest till runt Kausan och födosöker på tångvallarna som har förblivit rätt snöfria.

Grönsiska: En upptäcktes på morgonen. Den satt då mellan svalholkarna på vårt hus östra gavel. Kan ha övernattat där.

Snösparv: Cirka tio kvar. Håller nu mest till på tången i Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Fyra fåglar av tre arter:

Sånglärka 1, skärpiplärka 1 och snösparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 34 och i år totalt till 34.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av: En större strandpipare märkt som 2K+ den 27/4 2018 och kontrollerad här på Nidingen varje år 2019-2023. Tre skärsnäppor, två märkta i oktober 2022 och en i mars i år. En ängspiplärka märkt 10/10 2020 Tidigare kontrollerad två gånger samma månad samt två gånger våren 2022. En skärpiplärka märkt våren 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Gårdagens förvarning besannades och vi fick ungefär en decimeter snö till. Dock var det inte samma oväder som sist, snön föll nu huvudsakligen rakt ner och lade sig som ett täcke över marken.

 

Dagens ringmärkta sånglärka var den första sedan 2018. Av vår ringmärkningsstatistik framgår att arten har minskat kraftigt i fångsten. Femårsperioden 1980-84 märktes 33, perioden 85-89 märkes 17 och 90-94 märktes 14. Sedan dess har det bara ringmärkts 14 inklusive dagens. I snitt en vartannat år alltså.

 

Vid datorn

Dennis Kraft