DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 28 FEBRUARI 2023

VÄDER

Mycket dimma under hela dagen, blott tidvis lite klarare. Svaga och tidvis obefintliga vindar.

 

Min temp: -0,7°C kl. 06. Max temp: +3,4°C kl. 01.

 

01:00: NV 3,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +3,4°C, vattenstånd -4 cm.

07:00: SO 1,4 m/s, byvind 2,9 m/s, -0,6°C, vattenstånd -21 cm.

13:00: SO 0,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +0,9°C, vattenstånd -3 cm.

19:00: N 1,7 m/s, byvind 2,5 m/s, +0,9°C, vattenstånd -23 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:12 och ner 17:39.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft kom ut klockan 11. Lasse Hellberg skötte transporten med vår båt. Med över dagen var Uno Unger, Tommy Järås och Eva Åkesson samt två gubbar från vattenfall som skulle hjälpa till att få igång elektriciteten med full kraft.

 

VERKSAMHET

0-10 nät kl. 12:00-14:30 10 nät 14:30-18:30 (55 nättimmar).

2 burar i Kausan kl. 15:00-18:30 (7 burtimmar).

Plocka fram och placerat ut de flesta nätstolparna. Etablerat tio nät och två burar.

Mäskat med solrosfrön i nätgatan i vresrosen samt på planerade platser för fröfällefångst.

Allmänt inventeringsarbete på ön.

 

OBSERVATIONER

En komplett artlista för dagen ser ut så här:

Kanadagås: Ett par.

Grågås: Sex tillsammans vid ett tillfälle, i övrigt mest parvis.

Gravand: Ett par och en hane.

Gräsand: Tre.

Ejder: Minst tio.

Knipa: Ett par utanför Västudden.

Småskrake: Två par.

Vattenrall: Minst fyra hörda.

Strandskata: Fem.

Skärsnäppa: Cirka 50.

Större strandpipare: En.

Roskarl: En rastande.

Tretåig mås: Fyra, varav tre satt en fönsternisch på V gamla fyren.

Havstrut: En ut mot Klockfotsrevet.

Gråtrut: Minst sju.

Storskarv: Fem på Klockfotsrevet.

Toppskarv: 15 på Klockfotsrevet.

Kaja: Två överflygande.

Gråkråka: Sju kringflygande.

Blåmes: En.

Talgoxe: En.

Trädlärka: En.

Sånglärka: Fem varav tre höll till på Västudden.

Gärdsmyg: Minst två.

Koltrast: Fyra.

Rödhake: En.

Skärpiplärka: Cirka 15.

Grönfink: Två.

Snösparv: Elva.

Knubbsäl: Minst 15 på Klockfotsrevet.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

0 fåglar av 0 arter

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 0 och i år totalt till 0.

 

KONTROLLER

Egna kontroller av en blåmes och två gärdsmygar märkta i höstas. Dessutom två koltrastar. En hane märkt som 2K våren 2019 och en hona märkt som 1K i november 2016.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädat. Guidat besökare. Assisterat elektrikerna från Vattenfall. Efter att elektrikerna löst eltillförseln till ön, har vi återställt säkringar för elen till främst elvärmen två gånger och stängt en del elförbrukning så att säkringarna inte utlöste en tredje gång.

 

ÖVRIGT

Så har vi då påbörjat ett nytt verksamhetsår på Nidingen. Att börja så tidigt som i februari är ovanligt. Om man bortser från tillfälliga korta besök är det bara en gång tidigare som vi startat den löpande verksamheten redan i februari. Vi siktar på att detta blir starten på ett spännande Nidingenår.

 

Elektrikerna som var med ut hade ett uppdrag till, de skulle mäta kabelns impedans. Resultatet av detta var tillfredsställande, inget fel på kabeln noterades så vi kan nog leva med denna kabel i många år till.

 

Visserligen gjorde dimman att vi fick lyssna efter tyngre trafik men i övrigt en lite magisk utfärd. Lugnt och inbäddade i tät dimma blev det som en sagoresa. Vid ankomsten till ön lättade dimman lite och solen bröt igenom så att vi i februari kunde avnjuta elvafikan ute vid våra hastigt framplockade utemöbler.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

28 februari 2023 Idag har vi påbörjat årets verksamhet

Idag har vi påbörjat årets verksamhet på Nidingens fågelstation. Dennis Kraft med frun Ingela är på plats. Vi var dessutom några (Tommy Järås, Eva Åkesson och jag) som var med på premiärturen med fågelstationens båt med Lasse Hellberg vid rodret. Dessutom såg vi till att två elektriker från Vattenfall kunde komma ut över dagen med vår båt för att få igång elen på ön, som falerat (åtminstone delvis under ett par veckor). Vattenfall hade dessutom samtidigt en man ute och undersökte ledningen på land på Hållsundsudde. Som tur var visade det sig att elkabeln ut till Nidingen fungerade perfekt som den skulle. Felet på ledningen hittades i stället på land före omkopplingen till elkabeln och kunde repareras på plats. Därefter kunde elektrikerna från Vattenfall se till att elen kom igång helt och hållet på Nidingen inkl. fyrljuset och värmen till öns fastigheter.
Sedan kan nämnas att stora bryggan hade klarat vinterns stormar inkl. Otto som drabbade Västkusten den 18/2. Bifogade bild visar bryggan, när vi som skulle iland efter välförrättat värv var på väg att gå ombord på vår båt kl. 14:20.
Som vanligt vid våra säsongsstarter kollade vi vad som fanns i fågelväg på ön. Totalt noterades 26 arter under denna första dag. Bl.a. noterades ett 30-tal skärsnäppor, en roskarl, ca 15 toppskarvar, några sånglärkor, en trädlärka och 11 snösparvar. Av öns häckfåglar var ett par kanadagäss, två par grågäss, tre gravänder, några strandskator, en större strandpipare, fyra tretåiga måsar och flera skärpiplärkor på plats.